Zwavel uit IJsland bereikte ons land tóch

null Beeld AFP
Beeld AFP

De vulkaanuitbarsting die anderhalve maand gaande is op IJsland, heeft tóch meetbare gevolgen gehad in ons land. Van 22 tot 25 september registreerde het KNMI meer zwaveldioxide in de lucht dan normaal. De concentraties waren ruimschoots binnen de meeste veiligheidsmarges, al kan het KNMI 'niet uitsluiten dat mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling tijdelijk hinder hebben ondervonden', aldus het instituut. De grootste uitschieter werd op maandag 22 september gemeten in Zeeland: 83 microgram SO2 per kubieke meter. De officiële grens voor smog begint bij 500.

Meer over