Zelfs

De indruk bestaat dat de televisieweermens gedurende zijn/haar opleiding onderricht heeft genoten van dezelfde docenten die aan de basis staan van de opleiding tot presentator van jeugdprogramma's....

Zonder 'zelfs' kunnen ze geen van allen. Het mooie van datwoord is dat het een verrassende of spectaculaire ontwikkelingsuggereert, ook al is die er niet, zodat het weerbericht aanurgentie wint: 'Misschien zelfs nog wat opklaringen'; 'De windwordt matig, misschien hier en daar zelfs krachtig'; 'Detemperatuur, díe ligt rond de 2 graden, in het oosten van hetland krijgen we misschíen zelfs een graadje vorst.' Je voelt danals kijker dat je aan de vooravond staat van belangrijkegebeurtenissen.

Evenmin kunnen ze zonder 'gewoon': 'In de loop van deochtend trekt een kleine storing over het land, maar daarna gaatde zon gewoon weer schijnen.' Of andersom: 'In de loop van deochtend kan hier en daar misschíen zelfs even de zon doorbreken,maar daarna gaat het gewoon weer regenen.' Dan voel je juist weerdat hier nooit iets van belang gebeurt.

Meer over