Weermenswens

Blijkens de vele inzendingen over weermenstaal, moet menigeen zodanig tandenknarsend kennisnemen van het weerbericht op radio en televisie, dat ergernis de boodschap verdringt....

Lezeres A.C. signaleert dat uitsluitend de weermens het woord'meest'gebruikt 'op de meest onlogische plekken' (plaatsen?):'Vandaag is het in het oosten meest bewolkt'; 'het blijft meestdroog'. Volgens haar wordt het gebruikt in plaats van'voornamelijk' of 'meestal'. 'Het lijkt of het uit hun opleidingvoortkomt!'

In elk geval: de grote Van Dale kent 'meest' niet in deaangehaalde betekenis.

Lezer F.B. geeft een opsomming van wat hij aan verbaal geweldover zich heen krijgt: 'een spat regen'; 'een klap donder';'...liet de zon zich van zijn goede kant zien en kwam detemperatuur uit de verf'; '...de regen blies een partijtje meeen de temperatuur had het nakijken'; '...wordt het voor hetgevoel een stuk frisser, hoewel het er niet kletsnat uit ziet'.

Varianten hierop zijn 'een drup regen' en 'een klap onweer'.Niet zelden wordt in weerverband de aanvankelijk als dreigendgeschetste ontwikkeling ontkracht door de opmerking 'Maar datstelt allemaal niet zo (heel) veel voor).' Dan voel je je alsweerconsument toch enigszins genomen.

Lezer E.E. hoorde op de radio een weermens zeggen:'Temperaturen rond of iets onder het vriespunt'. Dat riep devraag op: 'Wat betekent 'rond' dan eigenlijk in deze zin?'

Lezer S.v.d.W. hoort elk televisieweermens afsluiten met'Fijne avond nog.' Interessant is volgens hem dat 'nog'. Dezeweermenswens heeft er volgens hem toe geleid dat tegenwoordigalle portiers, caissières, taxichauffeurs en anderedienstverleners 'Fijne dag/ avond/weekend nog' roepen.

Meer over