Wageningen blundert met kritiek op vlees

Wageningen Universiteit heeft een fout gemaakt in de berekening van de broeikasgassen van de Nederlandse veehouderij. Afgelopen maandag stond in het rapport Klimaat en Veehouderij dat slecht 9 procent van de uitstoot in Nederland daaraan is toe te schrijven....

Wageningen was vergeten de massale invoer van veevoer mee te rekenen, evenals de vernietiging van tropisch regenwoud om veevoer te kunnen verbouwen. Daarmee komt de Nederlandse veehouderijbijdrage van de veehouderij aan broeikasgassen op 13 tot 15 procent.

Wageningen was aan het rekenen geslagen om de feiten uit de film Meat the Truth van de Partij voor de Dieren onder de loep te nemen. Dit resulteerde in het maandag gepubliceerde rapport.

De PvdD stelde donderdag in een reactie op deze fout dat het vreemd is dat Wageningen – waar de landbouwkennis groot is – zich zo kon vergissen.

‘Saillant detail is dat WUR-voorzitter Aalt Dijkhuizen zeer goed op de hoogte moet worden geacht van de invoerstromen van veevoer voor de Nederlandse veehouderij, omdat hij eerder topman was bij het veevoerbedrijf Nutreco en nog steeds belangrijk adviseur is van tal van vee- en vleesbedrijven.

Donderdagmorgen gaf prof. Frits van Oostrom, president van de KNAW, in de het radioprogramma De Ochtenden naar aanleiding van de casus Wageningen-Meat the Truth aan dat zorgvuldigheid bij de inzet van door gesponsorde hoogleraren van het grootste belang is.

Het mag niet zo zijn dat uitkomsten van onderzoek van professoren die bijvoorbeeld door de zuivelindustrie gesponsord worden anders zijn dan de uitkomsten van niet-gesponsorde professoren.

De film Meat the Truth is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van de Wereld Voedsel Organisatie (FAO), World Watch Institute en het Instituut voor Milieu Vraagstukken van de VU in Amsterdam.

Het is opvallend, vindt de PvdD, dat Wageningen dergelijke onderzoeken niet eerder onder de loep heeft genomen.

De film Meat the Truth lijkt de Wageningse onderzoekers eindelijk te hebben wakker geschud. ‘Zij hebben jarenlang verzaakt de mondiale vraagstukken waarin de veehouderij een grote rol speelt zoals het klimaatprobleem, de wereldvoedselverdeling, de ontbossing en het verlies van biodiversiteit adequaat en integraal aan te pakken.’

Meer over