Voor overheden en hulpdiensten

Het nationaal noodnet is een gesloten netwerk voor telefonisch verkeer tussen overheden en hulpdiensten. Het staat los van het gewone telecommunicatienet en is bedoeld om telefonisch verkeer mogelijk te maken tijdens rampen of oorlogen....

Het nationaal noodnet wordt beheerd door KPN Telecom. Het bestaat uit zeventien digitale telefooncentrales die beschermd staan opgesteld. Het is een landelijk dekkend netwerk. Vanaf iedere locatie in Nederland kan aansluiting worden verkregen. Het netwerk is geschikt voor maximaal tienduizend aansluitingen. Bellers kunnen elkaar permanent bereiken via een speciaal vijfcijferig nummer. Ook het buitenland is bereikbaar.

Vanaf 1 oktober verwacht KPN ook een mobiel nationaal noodnet gereed te hebben. Daarop kunnen enige duizenden bellers terecht. Dit net moet het telefonische verkeer tussen gewone en mobiele telefoons vergemakkelijken.

Meer over