Tweede Kamer wil hartchirurgisch centrum in Twente

De Tweede Kamer wil dat er in Twente een hartchirurgisch centrum komt. Het aantal hartpatiënten dat op de wachtlijst staat voor een operatie of dotterbehandeling is zo groot, dat de bestaande hartcentra niet in de behoefte kunnen voorzien....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Dit bleek gisteravond tijdens een debat over het wetsvoorstel Bijzondere Medische Verrichtingen. Bij minister Borst van Volksgezondheid liggen al geruime tijd drie aanvragen voor een nieuw hartcentrum: van het Medisch Spectrum Twente in Enschede, het Leijenburg-ziekenhuis in Den Haag en het Medisch Centrum Leeuwarden. De Kamer kiest voor Twente, omdat daar een 'witte vlek' is op het terrein van de hartchirurgie.

Het wetsvoorstel geeft de minister de bevoegdheid om medische behandelingen die ethisch en juridisch gezien ongewenst zijn, geheel te verbieden. De Kamer gaat akkoord met deze verbodsbevoegdheid, maar is nog verdeeld over de manier waarop dat wettelijk moet worden geregeld.

Aanleidingen om het wetsvoorstel in te dienen was mede de oprichting van de genderkliniek in Utrecht. De kliniek zegt de kans op het krijgen van een kind van een bepaald geslacht te kunnen vergroten.

Meer over