Thomaskirche weigert dna-onderzoek ‘Bach-schedel’

Het bestuur van de Thomaskirche in Leipzig voelt er niets voor om het daar begraven gebeente van de componist Johan Sebastian Bach te laten onderzoeken op dna....

Van onze verslaggever Martijn van Calmthout

Dat meldt het academisch ziekenhuis AMC in het januarinummer van het AMC Magazine. Zegers is er van overtuigd dat de stoffelijke resten die in de kerk worden bewaard, niet die van Bach zijn.

Bach stierf in 1750 aan de gevolgen van een mislukte oogopretatie. Hij werd bij de Johanneskirche begraven in een ongemarkeerd graf. Zegers maakt al jaren studie van Bachs oogheelkundige ziektegeschiedenis.

Volgens Zegers is in 1894 bij de Johanneskirche een willekeurig skelet opgegraven en in een waardiger sarcofaag hergebegraven. In 1950 zijn die resten naar de Thomaskirche verplaatst, waar jaarlijks duizenden Bach-bewonderaars het graf bezoeken.

Zegers zegt te betwijfelen of in 1894 de juiste kist is opgegraven. De kans daarop acht hij klein. ‘De gravers hebben op dubieuze gronden een veldje van 40 bij 40 meter uitgekozen, en daar zijn ze gaan spitten tot ze een eikenhouten kist tegenkwamen en iets wat voor Bach kon doorgaan.’

Zegers heeft het kerkbestuur voorgesteld het graf te openen en er dna uit te halen. Dat wil hij vergelijken met erfelijk materiaal van Bachs zoon Carl Phillipp Emanuel, van wie het graf bekend is. Vooralsnog weigert de kerk, zij wil Bach zijn eeuwige rust niet ontnemen, aldus een kort briefje aan Zegers.

Dat bij de opgraving in 1894 op de gevonden schedel een gezichtsreconstructie is gemaakt die sprekend op Bach leek, zegt Zegers weinig. De anatoom die de reconstructie maakte, had een schilderij van Bach bij de hand.

Zegers heeft een artikel in de maak waarin hij de zitanatomie en bekkens van organisten analyseert. Bach was een organist, en eerder vond een anatoom ook afwijkingen in het skelet die daarop leken te duiden. De Amsterdamse oogarts heeft zelf eennieuw onderzoek naar bekkenafwijkingen bij organisten gedaan. Een artikel aarover wordt binnenkort gepubliceerd.

Mogelijk, aldus Zegers, leidt zijn artikel tot genoeg publiciteit om alsnog toestemming te krijgen voor dna-onderzoek. Maar hij beseft de gevoeligheden. ‘Als hier morgen een paar Duitsers zouden aankloppen om dna-onderzoek te laten doen aan Michiel de Ruyter, staat het bestuur van de Nieuwe Kerk ook niet te springen', zegt hij in AMC Magazine.

\N Beeld
\N
Meer over