Tandtechnici verdacht van prijsafspraken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) denkt dat de branchevereniging van tandtechnisch laboratoria de mededingingswet heeft overtreden. Het Nederlands Tandtechnisch Genootschap (NTG) zou prijsadviezen aan zijn leden geven en naleving daarvan stimuleren....

ANP

De NMa ziet prijsadviezen als een vorm van prijsafspraken tussen de leden van die vereniging, en dat is verboden. De gevolgen van dergelijke afspraken zijn hogere prijzen voor de afnemers en een verminderde prikkel tot kostenbesparing, zo redeneert de NMa.

Het NTG heeft met grote verbazing gereageerd op de mededeling van de NMa. 'Het is volkomen onzinnig', aldus een woordvoerder. 'Wij zijn er juist een schoolvoorbeeld van hoe je ondernemers stimuleert om een eigen prijsbeleid te voeren.'

De woordvoerder begrijpt niets van de beschuldiging van de NMa: 'Wij zijn een volstrekt andere mening toegedaan. We gaan dan ook tegen deze uitspraak in beroep.'

Meer over