Stijging voorspeld van diabetes bij kinderen

In Europa zal het het voorkomen van diabetes type 1 bij kinderen de komende tien jaar verdubbelen, voorspelt een groep Europese epidemiologen in een artikel in het medisch vakblad The Lancet.

Hun prognose is gebaseerd op extrapolatie van cijfers van 1989 - 2003, die in zeventien Europese landen zijn verzameld. Nederland heeft, bij gebrek aan cijfers, niet aan het onderzoek meegedaan.

Uit de verzamelde cijfers blijkt dat er in Europa in 2005 15 duizend nieuwe gevallen van diabetes type 1 onder 15 jaar zijn bijgekomen; dit aantal zal toenemen naar ruim 24 duizend per jaar in 2010, rekenen de onderzoekers voor.

Genetische factoren zijn hier niet als enige de oorzaak van, stellen de epidemiologen. Ook levensstijl, toenemend lichaamsgewicht en mogelijk het toenemende aantal keizersneden leveren vermoedelijk een bijdrage aan die sterke stijging van het aantal patiënten met diabetes type 1.

Patiënten met type 1, deels terug te voeren op erfelijkheid, produceren te weinig insuline. Zij moeten als behandeling insuline spuiten. Bij diabetes type 2, de meeste voorkomende vorm, zijn lichaamscellen - onder meer spiercellen - minder gevoelig geworden voor insuline. Patiënten slikken pillen en spuiten eventueel insuline.

Uit een recente voorspelling van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) blijkt dat het aantal mensen met diabetes in Nederland de komende jaren met 80 procent zal stijgen, tot 1,3 miljoen mensen in 2025. Dit is een totaalcijfer.

Het RIVM houdt geen aparte telling bij van type 1- en van type 2-patiënten. Uit de Europese cijfers blijkt dat 10 procent van de diabetespatiënten de erfelijke variant heeft, type 1.

Meer over