Slachting onder Afrikaanse neushoorns

Het stropen van witte neushoorns is de laatste maanden in Afrika toegenomen. In Zuid-Afrika zijn dit jaar veertig witte neushoorns in nationale parken en reservaten gedood om hun hoorn voor medicijnen en handvatten voor dolken....

Ook in Zimbabwe en Mozambique is het aantal slachtingen de laatste maanden dramatisch toegenomen. In de Democratische Republiek Congo is de situatie kritiek, stelt Cites, de internationale organisatie die de handel in bedreigde dieren en planten regelt.

Om de illegale jacht te stoppen is de Neushoorn-groep van Cites vandaag en morgen bijeen in Nairobi. Het is sinds 1977 verboden de hoorn – in Azië zeer gewild – te verhandelen.

Door gewapende conflicten en politieke instabiliteit in sommige Afrikaanse landen is er weinig zich op te illegale activiteiten en wordt de hand gelicht met het verbod.

De neushoornspecialisten willen meer zicht op deze criminele activiteiten door de CITES-opsporingsdienst te verbeteren.

Ook wordt gedacht aan trainingen voor inspecteurs, die de herkomstlanden van de illegale handel moeten achterhalen. Folders voor het grote publiek zouden de bewustwording moeten vergroten over wat er mis is met de jacht op dit beschermde dier. Het is de stropers uitsluitend te doen om de hoorn.

Meer over