Slaap is voor neurofysiologen een niet volledig begrepen

Slaap is voor neurofysiologen een niet volledig begrepen verschijnsel. Dat we slaap nodig hebben, is duidelijk,maar waarom is minder goed bekend....

Ook zagen ze hoe de zogeheten precuneus in de schors, die overdag zeer actief is, 's nachts vrijwel geheel stilligt. De precuneus zou een rol spelen in het bewustzijn, aldus de Belgische slaaponderzoeker Pierre Maquet in het meinummer van het Journal of Neuroscience.

Onderzoekers van de Harvard Medical School in Brockton (Massachusetts) presenteren in Science van 23 mei een nadere verklaring voor slaap. In onderzoek bij katten identificeerden ze adenosine als de fysiologische factor die verantwoordelijk is voor slaap. Adenosine is een stof die een hoofdrol speelt in de energiehuishouding van lichaamscellen.

De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat bij wakkere katten de hoeveelheid adenosine die zich buiten de hersencellen bevindt, geleidelijk toeneemt en dat de extracellulaire adenosine-concentratie weer daalt tijdens de diepe slaap. Eerder onderzoek van deze groep heeft laten zien dat adenosine een remmende werking uitoefent op de activiteit van de hersencellen die op de neurotransmitter acetylcholine 'lopen' en die onder meer veelvuldig in de hersenschors voorkomen.

Hun suggestie is nu dat de hersenactiviteit tijdens waken tot de uitscheiding van adenosine leidt, waardoor deze hersencellen steeds minder actief worden en het gevoel van slaperigheid ontstaat. Gedurende de slaap loopt het proces in de omgekeerde richting, waardoor op een gegeven moment slapen weer in waken verkeert.

Meer over