RIVM: 40 duizend doden bij pandemie

Veertigduizend doden kunnen er in Nederland vallen bij een grieppandemie, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) berekend. De rekensom is gemaakt in het kader van plannenmakerij over wat er moet gebeuren bij zo'n grieppandemie....

Wereldwijd kunnen bij zo'n uitbraak miljoenen mensenoverlijden, zoals eerder is gebeurd in 1918. Toen zijn veertigtot vijftig miljoen mensen aan de Spaanse griep overleden. In1957 (Azië-virus) en in 1968 (Hongkong-griep) zijn er nog tweewereldwijde uitbraken geweest, waarbij nog eens twee miljoendoden zijn gevallen.

Jaarlijks overlijden in Nederland negenhonderd mensen aan hetgewone griepvirus. Bij een pandemie, waarbij een onbekendinfluenzavirus is betrokken, ligt dat aantal doden al gauw eenfactor tien hoger, stelt het RIVM. Bij een extreem virulentgriepvirus kan dat aantal mogelijk oplopen tot 40 duizend,rekent het instituut voor. Het komt erop neer dat een kwart vande Nederlanders, in meer of mindere mate, ziek wordt; vervolgensoverlijdt 1 procent daarvan binnen drie maanden.

Het RIVM heeft de berekeningen gemaakt om in kaart te kunnenbrengen welke maatregelen er bij een pandemie moeten wordengenomen, maatregelen die in draaiboeken worden ondergebracht.Daar staat bijvoorbeeld in wie als eerste antivirale middelen alsTamiflu krijgen, hoe besmette mensen moeten worden behandeld. Deoverheid is bezig een Tamiflu-voorraad van uiteindelijk vijfmiljoen kuren in te slaan. Die kuren kunnen de ernst van eenpandemie beperken.

De virulente vogelgriepvariant H5N1, die nu door de wereldrondwaart, zou in menselijk weefsel, na menging op moleculaireschaal met menselijke griepvirussen kunnen veranderen in zo'nextreem influenzavirus. Dat is de angst bij virologen, afgaandeop eerdere ervaringen.

Meer over