ColumnJasper van Kuijk

Post van het Waterschap: ‘Ga naar bijlage 1 voor het overzicht van uw perceel/percelen en de kwaliteit van de bagger’

null Beeld

Je hebt van die brieven die eigenlijk geen brief zijn, maar een kettingbotsing. ’t Begon er al mee dat de brief van het waterschap op naam stond van de mensen die ons huis hadden gehuurd toen wij een jaar in het buitenland zaten. Die gelukkig zeiden: open maar en kijk maar wat erin staat.

De watergangen naast ons perceel zouden gebaggerd worden, zo bleek. Nu ligt er een vaart bij ons voor de deur, ik vermoedde dat dat de betreffende ‘watergang’ was. Maar als ik zeker wilde weten dat ons minieme voortuintje het ‘perceel’ was waarnaar het waterschap verwees, moest ik de perceel- en watergangcodes invoeren op een website van het waterschap.

Maar het werd nog leuker.

Er bleken namelijk monsters te zijn genomen om de ‘kwaliteit van de bagger’ te bepalen en laat ik toch even zeggen dat ik het een enorme gemiste kans vind dat er niet ‘baggerkwaliteit’ stond. Wat de kwaliteit van de bagger nu daadwerkelijk was, dat stond niet in de brief zelf, maar in Bijlage 1: ‘Overzicht van uw perceel/percelen en de kwaliteit van de bagger.’

Dit was relevant, zo vermeldde de brief, omdat volgens de Waterwet eigenaren van percelen langs het water verplicht zijn om bij onderhoud bagger op het perceel te ontvangen. De kwaliteit van de bagger bepaalt dan wat ermee moet gebeuren: schone bagger mag op de kant blijven liggen, vervuilde wordt afgevoerd. Oké, op naar Bijlage 1 dan maar. Onder het kopje ‘Baggerverwerking’ stond daar ‘Afvoeren’. Oftewel: ik had een brief gekregen met allemaal digitale puzzelcodes om me te vertellen dat ik niks hoefde te doen.

Het waterschap had ook gewoon alle gegevens kunnen koppelen en bedenken: oké, deze mensen hoeven geen brief. En als je dan tóch een brief wilt sturen, bijvoorbeeld om te waarschuwen dat er gebaggerd gaat worden, maak hem dan duidelijk: ‘Beste eigenaar van perceel X, we gaan baggeren in vaart Y en uit onderzoek is gebleken dat de bagger te vervuild is om op uw perceel te verspreiden (waartoe wij het recht hebben volgens de waterwet) en dus zal worden afgevoerd.’

Alleen, dan had het waterschap zelf zijn gegevens moeten koppelen en verschillende soorten brieven moeten opstellen en nu konden ze het af met één standaardbrief, met op de achterkant een tabelletje met daarin codes en het woordje ‘afvoeren’ en dus zitten nu duizenden burgers onnodig gekke codes in te voeren. Een mooi staaltje afwentelen.

Hoewel ik in principe niks hoefde te doen, was ik toch wel benieuwd geworden en ik voerde de code van ons perceel in op de genoemde website. En daar verscheen niet ons huis, maar het nieuwe adres van onze voormalige huurders. Moest ik tóch nog wat doen: onze voormalige huurders laten weten dat ik een brief voor ze had waarin stond dat ze niets hoefden te doen.

null Beeld

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk

Meer over