Poging tot 'karaktertransformatie' verslaafde Van Gelder

Achtergrond..

Van onze verslaggevers Mark van Driel en  John Volkers

amsterdam Op een uitgestrekt landgoed in Schotland, veertig kilometer ten zuiden van Edinburgh, probeert turner Yuri van Gelder af te komen van zijn cocaïneverslaving.

Hij volgt sinds augustus bij Castle Craig een intensief programma, dat al twintig jaar wordt aangeboden aan alcohol- en drugsverslaafden. Hij heeft zich vrijwillig laten opnemen in de luxe kliniek, die 124 bedden telt. Zijn opname wordt volgens zijn vader vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar. Castle Craig, dat een Nederlandse afdeling heeft, werkt samen met tal van verzekeraars.

De kliniek lijkt volgens de beelden op de website meer op een adellijk landgoed dan op een behandelplek voor verslaafden. Het gebouw ligt in een groene, heuvelachtig omgeving, op flinke afstand van de bewoonde wereld.

De locatie is bewust gekozen. Soms proberen patiënten in een opwelling te ontkomen aan de intensieve therapie. Maar als ze de oprijlaan zijn afgelopen, realiseren ze zich volgens directeur Frances Beek al snel dat ze geen kant op kunnen. ‘Er gaat geen bus of tram. Meestal zie je ze al na een tijdje weer naar boven komen.’

De privacy staat bij de kliniek in hoog aanzien. Castle Craig doet dan ook geen uitlatingen over de aanwezigheid van Van Gelder, of over behandeling die de voormalige wereldkampioen op de ringen uit Waalwijk krijgt. Maar uit de website en de woorden van Beek valt wel op te maken hoe de behandeling van Van Gelder in grote lijnen verloopt.

Castle Craig werkt met het twaalfstappenmodel van de organisatie Alcoholics Anonymous. De eerste stap daarvan is erkenning: ‘We hebben toegegeven dat we machteloos staan tegenover alcohol – dat we ons leven niet meer in de hand hadden.’ Stap twee en drie gaan ervan uit dat de patiënt zich moet overgeven aan God: ‘...een Macht groter dan onszelf kan ons weer gezond maken.’

Castle Craig benadrukt dat het geen religieuze organisatie is, maar een ‘holistisch’ programma aanbiedt. Verwijzingen naar God of een ‘Hogere Macht’ zijn bedoeld als algemene spirituele termen. De psychotherapeutische behandeling is erop gericht het karakter van de verslaafde mens ‘verregaand’ te veranderen. Dat is volgens de organisatie nodig omdat drugsverslaving een ‘chronische hersenziekte’ is die mentale en fysieke schade toebrengt aan de gebruiker.

Enkele regels op de website lijken de situatie waarin Van Gelder voor zijn opname verkeerde exact weer te geven: ‘Wie verslaafd is aan drugs, verkeert gewoonlijk in een staat van ontkenning en is niet bereid de drugs op te geven. Ze zien niet in dat ze verslaafd zijn en geven mensen in hun omgeving de schuld van de problemen die voortkomen uit hun drugsgebruik.’

Van Gelder is in Schotland begonnen met een zogeheten detoxificatieprogramma, om van de fysieke verslaving af te komen. Dat duurt doorgaans minder dan een week. Gelijktijdig is het veel intensievere psychotherapeutische programma gestart, dat maanden kan duren.

Op het landgoed volgen patiënten een strak dagritme, van 6.45 tot 23.00 uur. De dag bestaat uit allerlei vormen van traditionele therapie, maar biedt ook drum-, paardrijd- en lichaamsbeeldtherapie aan. Elke patiënt krijgt een behandeling op maat. Tijdens de eerste zes weken, die Van Gelder achter de rug heeft, krijgt een patiënt ongeveer zestig lezingen over de oorzaak, effecten en risico’s van verslaving. De kliniek heeft ook een sportzaal, waar de turner zijn conditie op peil kan houden.

‘Een patiënt moet zelf veel energie in de behandeling stoppen’, zegt directeur Beek. Tijdens de therapie mag alleen de naaste familie de patiënt bezoeken. Volgens vader Van Gelder kan de behandeling van Yuri in Schotland nog weken duren.

Na vertrek uit de kliniek is het de bedoeling dat de patiënt deel blijft uitmaken van zogeheten zelfhulpgroepen van ex-verslaafden, meestal voor langere tijd.

Bij Castle Craig zijn de afgelopen twintig jaar ruim zevenduizend patiënten behandeld. Van de patiënten die hun behandeling afronden, is volgens Beek zestig procent genezen van de verslaving.

Met zijn keuze voor de intensieve behandeling lijkt Van Gelder doordrongen van de ernst van de situatie waarin hij verkeerde. Maar een geslaagde afkickbehandeling is geen garantie voor een terugkeer als topturner.

Als de afkicktherapie werkelijk leidt tot ‘karaktertransformatie’, zoals de kliniek beoogt, is het denkbaar dat hij niet meer aan topsport zal willen doen. Zonder turnen is hij gevrijwaard van de stress die volgens Castle Craig ten grondslag ligt aan veel verslavingen.

Meer over