PERSOONLIJK

De Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen 1998 is toegekend aan taalwetenschapster en publiciste MARITA MATHIJSEN. Zij krijgt de prijs, honderdduizend gulden, voor het populariseren van de historische Nederlandse letterkunde....

Marita Mathijsen werkt sinds haar doctoraal examen in 1975 op de afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. In 1987 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op een driedelige editie van de tot dan toe ongepubliceerde brieven van de negentiende-eeuwse humorist Gerrit van de Linde (De Schoolmeester).

Mathijsen is medeoprichter van de tijdschriften De negentiende eeuw en het Tijdschrift voor Nederlandse letterkunde. Voor haar boek De geest van de dichter kreeg zij in 1991 de Multatuliprijs.

Volgens de jury levert Mathijsen niet alleen degelijk wetenschappelijk werk, ze weet haar vakgebied ook toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Meer over