'Pas nu merk je dat je niets aan modieus spul hebt'

Roemenen zijn wel wat gewend in de winter. Het is er geregeld min 20. Maar nu maakt de wind het er Siberisch koud....

Ouderwets grote bontpetten, hoge mutsen van schapenwol,superwarme, maar van elegantie gespeende boerenhoofddeksels. Inde Roemeense hoofdstad Boekarest waren ze de laatste jaren inonbruik geraakt, maar door de komst van de 'Siberische kou' zijnze helemaal terug in het straatbeeld.

'Pas bij deze temperaturen merk je dat je aan dat modieuzenieuwe spul niets hebt', zegt Andrei, student in Boekarest. Bijnormale kou gaat hij getooid met een sportieve warenhuis-muts, nu heeft hij 'een konijn op de kop', zoals dat heet in hetvolksjargon.

Romulus, een Boekarestse zestiger, heeft 's winters nooitanders dan 'een konijn' gedragen. Nog nooit was het konijn voorde bescherming van zijn hoofd echter zo onontbeerlijk als nu,zegt hij. 'Ik heb hier de afgelopen halve eeuw veel koudegolvenmeegemaakt. Maar deze is extreem. Het zijn niet alleen die lagetemperaturen, het is vooral ook die wind.'

Meteorologen bevestigen dit. Op de laagvlakte rondomBoekarest komen temperaturen van tussen de min 20 en min 30's nachts en tussen de min 10 en min 20 overdag regelmatigvoor. Het is de combinatie van de extreem lage temperaturen metde zeer harde wind die het uniek maakt.

Normaliter drukke straten in het stadscentrum waren gisterenuitgestorven. Er was in de hele stad beduidend minder verkeer:vooral bezitters van oude auto's van Oost-Europese makelij kregenhun voertuigen niet aan de praat. Bij 'gewone' temperaturen zitBoekarest met auto's verstopt.

De extreme kou had tevens zijn weerslag op de ook 's winterswelig tierende straathandel. Veel houders van openluchtkioskendie altijd weer en wind trotseren bleven gisteren weg. Tweekrantenverkopers moesten met onderkoelingsverschijnselen in hetziekenhuis worden opgenomen. Onder de mensen die metonderkoelingsverschijnselen of bevroren ledematen in hetziekenhuis belandden, waren behalve straathandelaars en daklozenook arme ouden van dagen wier appartementen vanwege hunbetalingsachterstanden nauwelijks meer worden verwarmd.

Officieel zijn sinds de extreme kou zaterdag zijn intrededeed in Roemenië tien mensen overleden. Het werkelijke cijferligt beduidend hoger. Nog vrijwel ieder uur worden doodgevrorenmensen teruggevonden. Veel gevallen worden niet aan de politie gerapporteerd. De meeste doden vielen in de oostelijke, aanOekraïne en de Republiek Moldavië grenzende districten, waarde temperaturen 's avonds zakken tot onder de min 30. In dehelft van de gerapporteerde gevallen betrof het mannen die haddengedronken en op straat in elkaar waren gezakt.

Vanwege bevroren leidingen en andere met de extreme kousamenhangende problemen zijn op veel scholen in de oostelijkeprovincie alle lessen afgelast. In de grote havens van Constantaen Galati is het werk voorlopig stilgelegd. Volgens devoorspellingen zullen de temperaturen tot donderdag blijvendalen.

Meer over