P.C. Hooft herdacht met handschriftexpositie

De Universiteitsbibliotheek Amsterdam wijdt een tentoonstelling aan P.C. Hooft in het kader van zijn 350 ste sterfdag. Centraal in de expositie van 22 mei tot en met 25 juli staan de originele handschriften van de historicus, dichter, toneelschrijver en drost van Muiden....

ANP

AMSTERDAM

Pieter Cornelisz Hooft overleed op 21 mei 1647. Veel handgeschreven bundels met gedichten, toneelstukken en proza zijn bewaard gebleven. Ook zijn brieven te zien die hij schreef aan familieleden en aan officiële instanties als de Rekenkamer in Den Haag.

Naast de manuscripten en gedrukte werken zijn er ook schilderijen, prenten en objecten, die verband houden met zijn bestuurderswerk in Muiden. Veel materiaal was al in het bezit van de Universiteitsbibliotheek. Enkele stukken zijn geleend van andere universiteiten, musea en archieven.

Meer over