‘Opknappen bedrijventerreinen stagneert’

Verouderde bedrijventerreinen (ruim 32 duizend hectare) leggen steeds meer beslag op de schaarse ruimte in Nederland. De ministers Van der Hoeven van Economische Zaken en Cramer van Vrom slagen er niet in om dit probleem terug te dringen, ondanks de plannen om 21 duizend hectare verloederd bedrijventerrein te herstructureren....

De Algemene Rekenkamer beschrijft de stroperige processen in het woensdag verschenen rapport Herstructurering bedrijventerreinen. De Rekenkamer schrijft over het stranden van beleid en gemiste kansen.

Belangrijk knelpunt is het gebrek aan financiën. De afgelopen acht jaar reserveerde het rijk 400 miljoen, maar de opknapbeurt van bedrijven, wegen en omliggend groen vergt miljarden. Het rijk heeft weinig hulp geboden om aanvullende geld te krijgen van de EU, andere overheden en particulieren, aldus het rapport.

Gemeenten reserveren graag ruim wat bedrijfsterreinen voor de toekomst om de werkgelegenheid veilig te stellen. Dat leidt tot te royale plannen.

Het beginsel om eerst oude terreinen op te knappen voordat nieuwe worden ontwikkeld, raakt in de versukkeling. Provincies noch rijk controleren dit.

Ook geluidregels blijken hinderpalen. In Dordrecht blijft 60 hectare verouderd bedrijventerrein leeg omdat mensen in de omliggende woningen te veel geluid te verduren krijgen. Er worden om die reden geen milieuvergunningen afgegeven voor zittende bedrijven.

De Rekenkamer noemt een voorbeeld van een naargeestig proces in Almelo. Op het terrein Dollegoor staat een leegstaand pand op een hectare verpauperde grond, vlak achter een in onbruik geraakte spoorlijn. Op de ernaast gelegen havenarm is een pand ruim tien jaar onafgebouwd gebleven, zonder ramen en kozijnen.

Meer over