Onderzoek: visserijkeurmerk MSC is te mild

Een onderzoek naar de klachten over het visserijkeurmerk van de Marine Stuardship Council (MSC) laat zien dat de regels voor het keurmerk soms zo vaag zijn dat de veronderstelde duurzaamheid van de vis in het geding komt.

Marc Seijlhouwer
Versgevangen vissen Beeld REUTERS
Versgevangen vissenBeeld REUTERS

Verantwoord vis eten is moeilijk. Hoe weet de consument of de vis op een verantwoorde manier gevangen is, met weinig bijvangst, veilige netten en in een verantwoorde hoeveelheid? Het bekende MSC-keurmerk kan daarbij uitkomst bieden. Onderzoek dat verschijnt in het vakblad Biological Conservation laat echter zien dat het certificaat lang niet altijd op echt duurzame vis staat.

Het onderzoek besloeg 19 officiële klachten, gericht aan de MSC over hun visserijen. De klachten kwamen vooral van organisaties voor natuur- en milieubehoud, zoals Greenpeace en het WNF. In slechts één van de gevallen werd de klacht door de MSC als gegrond verklaard. Maar volgens de onderzoekers had dit bij veel meer visserijen moeten gebeuren.

Zo is er een visserij die per jaar ongeveer 20.000 zwaardvissen vangt, maar waar de bijvangst uit 100.000 haaien en 170 bedreigde schildpadden bestaat. 'Als een zwaardvis-visserij die meer haaien dan zwaardvissen vangt als 'duurzaam' wordt bestempeld, moet je als MSC misschien je richtlijnen aanpassen,' merkt een van de onderzoekers in het persbericht op. Ook de koolvisvangst in Alaska deugt niet; hoewel ze een MSC-keurmerk hebben, had een Amerikaanse rechter bepaald dat de praktijken van de visserij illegaal zijn.

Deze misstanden ontstaan doordat de richtlijnen van de MSC voor 'duurzaamheid' te ruim zijn. Daardoor kunnen controleurs makkelijk vissers een eco-label geven, zonder dat ze daadwerkelijk op duurzame wijze vis vangen. Dit is, zo zeggen de onderzoekers in hun artikel, misleidend voor zowel consumenten als natuurbeschermingsorganisaties.

MSC
Keurmerk MSC laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de conclusies uit het onderzoek. 'De auteurs begrijpen het doel van de bezwaarprocedure niet en geven er een verkeerde voorstelling van. Zij vergeten dat de vele veranderingen op het gebied van certificeringsbeslissingen het directe gevolg zijn van de voorgelegde bezwaren, die hebben geleid tot verbeteringen in de visserijsector', zegt de organisatie.

Ook suggereert het MSC op de website dat enkele auteurs van het artikel niet vrij lijken te zijn van eventuele belangenverstrengeling:. 'Het artikel is mede opgesteld door onder anderen Jennifer Jacquet, John Hocevar, Rainer Froese en Jim Barnes (ASOC). Sommige van de auteurs zijn partij geweest in de bezwaarprocedures die zij in het artikel aanhalen, maar laten na dit feit aan te geven in hun eigen publicatie.'

Meer over