Oké (4 en slot)

Lezer E.W. wordt bedankt. Leek het erop dat de oké-ziekte trilogiegewijs was afgeserveerd, komt hij aan met wezenlijke oké-informatie uit Alphen aan den Rijn....

Maar eerst de taaie strijd van lezeres C.B. Twee jaar geledenal is zij bij het horen van het O-woord begonnen met: 'Geen okézeggen.' Ze zegt het nog steeds, wat van een bewonderenswaardigezendingsdrang getuigt, maar het helpt niet. Het is om haar heenalleen maar erger geworden. Desondanks, en dat is het mooie, iser ook bescheiden succes: 'Ik heb met mijn gedram wel mijn manen kinderen (deels) kunnen redden van de oké-ziekte'.

Kijk, het kan dus wel. Als je maar klein begint. Als je jemaar volledig inzet voor het welzijn van het gezin. Daar kunnenvelen nog een voorbeeld aan nemen. Zou C. overigens haargeliefden heimelijk de maatschappelijk verantwoorde Oké-bananenen Oké-sinaasappelen voorzetten? Dat zal een worsteling zijn.Wegens infectiegevaar moet ze natuurlijk eerst ongezien deOké-plakkertjes verwijderen, maar de disgenoten weten dan weerniet dat ze bijdragen aan een betere wereld.

Voor Alphen aan den Rijn is dit alles zinloos. De gemeentemoet als opgegeven worden beschouwd. Na de moord op Theo van Goghwerd daar de actie Alphen Oké opgezet, waarbij Oké staat voorOnvoorwaardelijk Kiezen voor Elkaar. Alphen beoogt 'het handhavenen waar nodig herstellen van een sfeer waarin respect en dialoogde norm zijn'.

Voor de enkeling die nog niet besmet is, luidt daarom hetadvies: houdt Alphen op afstand. Voor alle overigen geldt zodraze het O-woord in zich voelen opwellen: Onvoorwaardelijk Kiezenop Elkaar. Uit respect voor sfeer en dialoog.

Meer over