Oké (3)

Lezer H.B. is een liefhebber van de Amerikaanse tv-serie West Wing. 'De dialogen zijn vaak adembenemend snel en gevat en worden gekenmerkt door het vaak gebruiken van het woordje okay.' Ten bewijze stuurt hij een mp3 met alle 'oké's' uit één aflevering....

We zouden hier inderdaad van doen kunnen hebben met eenbelangrijke besmettingshaard. Wat opvalt in deze opsomming is detamelijk beperkte variatie in betekenissen, althans vergelekenmet wat in Nederland aan toepassingsmogelijkheden is ontwikkeld.Te horen zijn naast het instemmings-oké ook het 'oké' waarmeeeen gesprek wordt afgesloten en het 'oké?' waarmee instemmingof toestemming wordt gevraagd.

Misschien kennen de Amerikanen er meer, maar het lijkt ertoch op dat wij ze verslaan en de vraag blijft dus interessanthoe het komt dat in vrij korte tijd een heel volk een deel vanzijn vocabulaire vervangt door één enkel woord. Lezer N.K.stuurt een lijstje met uitdrukkingen die zijn weggevaagd door hetoké-virus: echt waar?; vind ik ook; o ja?; is dat zo?; wist ikniet; ga weg; je meent 't!; kom nou; dat zal wel.

'Oké dan' zullen ze in Amerika niet kennen, en 'o-kaa'evenmin. En voorzover valt na te gaan, kennen ze ook niet demisschien wel typisch Nederlandse uitspraakvariant dieovereenkomt met het voormalige 'Ooo zit dat zó?!' of heteveneens grotendeels verdwenen 'Ooo nu begrijp ik het!' Inaanvang gaat het nog goed, maar na het van doorbrekend inzichtgetuigende 'Ooo' stapt de spreker toch over naar hethedendaags 'kééé'

'Ké' kunnen we overigens ook zelfstandig tegenkomen. Dat isnog weer iets efficiënter.

Meer over