Nieuwe baas CBS maant tot spoed

'Een CBS dat bij voortduring met zichzelf in discussie is over veranderingen en reorganisaties laat kansen liggen, en zal door andere organisaties voorbij gestreefd worden.' Met deze waarschuwing kondigde de nieuwe directeur-generaal R....

Hij sprak maandagmiddag in de Heerlense stadsschouwburg voor het personeel van de vestiging in Heerlen, nadat hij 's ochtends al kennis had gemaakt met het personeel van de Voorburgse vestiging.

Van Noort, de voormalige topman van het RIVM die onlangs werd benoemd als opvolger van A. Abrahamse, wil nog voor het eind van het jaar met een plan komen voor de herinrichting van de organisatie.

Over de reorganisatie zijn in juni afspraken gemaakt met minister Jorritsma van Economische Zaken, die wil dat het CBS in de toekomst 25 miljoen gulden per jaar minder kost. Daarbij zullen vierhonderd banen verdwijnen. Tegelijkertijd moeten er wel honderd nieuwe mensen worden aangenomen: lager geschoolden maken plaats voor hoger opgeleiden. Van Noort wil in elk geval gedwongen ontslagen voorkomen.

Hij zei verder, dat de top van het CBS moet worden afgeslankt om een slagvaardiger management mogelijk te maken.

Dienstleiding en ondernemingsraad hebben in juni afgesproken dat de reorganisatie voor een belangrijk deel gehaald zal worden uit het efficiënter maken van statistiek en organisatie, onder meer door gelijksoortige productieprocessen samen te voegen. Van Noort zei maandag dit streven te steunen.

Ook zei hij dat het handhaven van de CBS-vestiging in Heerlen voor hem het uitgangspunt blijft. Sterker nog: 'De huidige schaarste op de arbeidsmarkt geeft het CBS met een vestiging in Heerlen juist een pluspunt', aldus Van Noort. Want in en rond Heerlen liggen 'uitstekende' universiteiten en HBO-instellingen, vindt Van Noort.

Meer over