Nieuw wapen voor dicteeliefhebbers

Zo’n anderhalf miljoen mensen doen jaarlijks mee aan dicteewedstrijden, waarvan Het Groot Dictee der Nederlandse Taal (op zaterdag 17 november staat de voorronde weer in de Volkskrant) als de bekendste geldt....

Met hen voor ogen heeft de Taaladviesdienst van Het Genootschap Onze Taal – een vereniging van taalliefhebbers – het boekje De Dikke Drieduizend Dicteewoorden samengesteld.

Zoals de titel al doet vermoeden, bestaat de hoofdmoot uit ruim drieduizend woorden die een spellingprobleem kunnen opleveren, met bij ieder woord een korte toelichting over wat de valkuilen zijn van dit woord. Bijvoorbeeld: interimjob – aaneen; interim-manager – met een streepje; potjeslatijn – kleine letter, aaneen.

Nu zullen er wellicht bezetenen zijn die al die woorden in hun kop gaan stampen, maar menigeen zal meer houvast hebben aan het eerste deel van het boekje, waarin de spelregels van het Groot Dictee worden uitgelegd en waarin algemene spellingregels worden gegeven.

Wat het eerste betreft, tekent zich een interessante spagaat af. Het Genootschap Onze Taal wijst erop dat bij het Groot Dictee en de meeste andere dictees de officiële spelling, het Groene Boekje, wordt gevolgd. Dus is de spelling van de drieduizend dicteewoorden volgens het Groene Boekje en ook bij de algemene spellingregels is de officiële spelling het uitgangspunt. Maar hetzelfde genootschap is ook verantwoordelijk voor het Witte Boekje, de alternatieve spellinggids, die vorig jaar verscheen.

Daar is een oplossing voor gevonden: waar de witte spelling afwijkt van de groene spelling, is dat in de woordenlijst vermeld. Bas van Kleef

Meer over