Multihouse in de verkoop door schadeclaim

Het in surseance verkerende automatiseringsbedrijf Multihouse moet worden verkocht. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt als tegemoetkoming aan zeven nutsbedrijven, waaronder EDON, PNEM en Obragas, die 173 miljoen eisen....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Een woordvoerster van Multihouse verklaarde dat al gesprekken worden gevoerd met kopers. Namen wilde zij niet noemen.

De surseance wordt niet opgeheven. Het bestuur van Multihouse vindt het beter om, beschermd tegen zijn schuldeisers, te zoeken naar kopers. Het bestuur verwacht dat een overname binnen een paar maanden kan rondkomen.

De nutsbedrijven eisten 173 miljoen gulden schadevergoeding, omdat Multihouse ze heeft opgezadeld met een krakkemikkig computersysteem. Dit klantensyteem was in 1991 besteld en zou 5,7 miljoen gulden kosten. Al snel bleek dat dit Numis-2000 project niet goed werkte. In februari stelde de rechter de nutsbedrijven in het gelijk; Multihouse restte niets anders dan uitstel van betaling te vragen.

De Goudse automatiseerder heeft zich nu verplicht 5,9 miljoen gulden te betalen aan de nutsbedrijven. Vijf miljoen daarvan heeft de vorm van een achtergestelde lening aan die bedrijven. Die nutsbedrijven kunnen die lening opeisen zodra Multihouse is verkocht.

Daarnaast krijgen de nutsbedrijven het recht om 2,8 miljoen nieuw uit te geven aandelen te kopen voor negentig cent per stuk, de slotkoers van dinsdag. De aanstaande koper van Multihouse kan deze opties overnemen. Elke cent die de eventuele koper biedt boven de 90 cent, komt ten goede aan de nutsbedrijven.

Door Multihouse elders onder dak te brengen moet de werkgelegenheid van de driehonderd werknemers (zoveel mogelijk) behouden blijven. Ook zien de partijen deze oplossing als de beste voor de huidige aandeelhouders en schuldeisers. Zonder akkoord was de automatiseerder regelrecht op een faillissement afgestevend.

Beide partijen benadrukken dat het fundamentele verschil van inzicht over het Numis-2000 project niet is weggenomen. Ze hebben uit pragmatische overwegingen gehandeld. Multihouse zou, als het had doorgevochten en uiteindelijk gelijk had gekregen, tegen die tijd ook al lang failliet zijn geweest, omdat klanten, leveranciers en werknemers zich van het bedrijf afkeren.

Sinds de gerechtelijke uitspraak van februari gebeurde dat al. Daarom verwachtte Multihouse het eerste half jaar met een verlies van twee miljoen gulden af te sluiten.

Ook de nutsbedrijven hadden er geen baat bij het spel hard te spelen en op een faillissement aan te sturen. Dan zou er bij Multihouse niets meer te halen zou zijn. Bovendien zouden andere gebruikers van Multihouse-systemen ernstig schade lijden.

Het is nog onduidelijk wat er met het aandeel Multihouse gebeurt. Het ligt voor de hand dat er een openbaar bod komt op de stukken, waar aandeelhouders op kunnen reageren. Het is de vraag hoeveel zij dan voor hun aandelen krijgen. Voor de surseance noteerde het automatiseringsfonds nog vijf gulden.

Meer over