ColumnJasper van Kuijk

Mogen schenktuiten zodanig ontworpen worden dat ze ook echt comfortabel schenken?

null Beeld

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door innovatie-expert (en cabaretier) Jasper van Kuijk. Deze week: kannen, potten, flessen, pakken, flaconnen.

‘Dames en heren, welkom allemaal op het jaarcongres van de Vereniging Van Bedrijven Die Iets Fabriceren Dat Op Enigerlei Wijze Een Schenktuit Bevat, ofwel VVBDIFDOEWESB. Ik ben blij te kunnen meedelen dat subcommissie waterkokers en de standaardisatiecommissie een compromis hebben bereikt aangaande de definitie van ‘schenkkan’ en dat de Federatie van Waterkokerfabrikanten derhalve heeft besloten niet uit te treden uit de vereniging.

‘Dan kunnen we door naar onze inspreker. Meneer Haverkamp, u spreekt hier namens diverse consumentenorganisaties. Ik moet zeggen, ik heb in mijn zeventien jaar als voorzitter nog nooit meegemaakt dat er externe inspraak is geweest tijdens onze jaarvergadering, dus ik ben erg benieuwd.’

‘Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sta hier omdat het onderwerp schenktuiten ons als consumentenorganisaties aan het hart gaat. Veel consumenten ondervinden namelijk problemen tijdens het schenken uit u welbekende producten als waterkannen, theepotten, waterkokers, thermosflessen, drinkpakken, olijfoliekannetjes, benzinetankjes en wasmiddelflaconnen. Ja, sorry meneer, ik zie u zitten, u heeft gelijk: inderdaad, óók melkkannetjes.

‘Het blijkt dat het ontwerp van veel schenktuiten suboptimaal is, wat doseren en mikken erg lastig maakt. Ook lekt de schenktuit vaak na, waardoor er vloeistof op oppervlakken terechtkomt waar deze zich niet behoort te bevinden. Diverse consumenten hebben ons laten weten dat zij hierover contact gezocht hebben met de betreffende fabrikanten, maar dat het probleem in een nieuwe versie van het product vaak niet wordt opgelost. En daarnaast duiken er ook nog steeds geheel nieuwe producten op die toch slecht schenken. Vandaar dus dat ik hier vandaag voor u sta.

‘En ik wil hier allerminst uw gezamenlijke expertise op het gebied van schenktuiten in twijfel trekken, want tenslotte ontwerpt uw sector die gezamenlijk al ruim vijfduizend jaar. En ik weet dat u een zeer trotse beroepsgroep bent en dat ons vorige voorstel, om handvatten zo vorm te geven dat je ze ook echt vast kunt pakken, niet helemaal in goede aarde viel. Maar, we hebben, zo meen ik, die onmin weten te schikken en degene die 25 jaar geleden namens ons dat voorstel indiende is, zoals uw delegatie eiste, met vervroegd pensioen gestuurd.

‘Als u mij even wilt excuseren, ik pak even wat water. Ik ben toch zenuwachtiger dan ik dacht.

‘Sorry, ik ben even mijn tekst kwijt nu, daar is helaas wat water overheen gegaan.

‘Ehm, ja. Namens de verschillende consumentenorganisaties is ons voorstel dus om voortaan schenktuiten van vloeistofhoudende containers tijdens het ontwerpproces te testen, om te zien of ze daadwerkelijk comfortabel schenken. En misschien dat u af en toe uw eigen producten zou kunnen gebruiken, zodat u de fouten die er dan toch tussendoor glippen sneller opmerkt. We hopen dat u ons voorstel in overweging wilt nemen, vele consumenten zullen u erg dankbaar zijn. Schenken is tenslotte een van de primaire functies van producten met een schenktuit.’

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk

null Beeld
Meer over