Minder letsel, driehoorns en gratis les voor rijken

Het wetenschapsnieuws van deze week.

Redactie
Tekening van de 'driehoorn' die gevonden is in Spanje. Beeld Israel M. Sánchez
Tekening van de 'driehoorn' die gevonden is in Spanje.Beeld Israel M. Sánchez

'Wereld veiliger'

De wereld wordt veiliger. Tenminste, als het gaat om 'alledaags' letsel, dat geen verband houdt met natuur- en oorlogsgeweld of terrorisme. Uit een studie van de Wereldbank blijkt dat letsel door onder meer verkeersongelukken, zelfverwonding, vallen en geweld de afgelopen kwart eeuw wereldwijd in mindere mate leidde tot vroegtijdig overlijden of tot levensjaren met een handicap. Het aantal levensjaren dat als gevolg van letsel verloren gaat of wordt doorgebracht met een fysieke beperking daalde tussen 1990 en 2013 met 31 procent. Er zijn grote regionale verschillen: in delen van Afrika vallen bijvoorbeeld veel meer verkeersslachtoffers dan in de westerse wereld. De studie is gepubliceerd in Injury Prevention.

'Driehoorn' gevonden in Spanje

Het waren, zou je kunnen zeggen, wereldburgers. De vreemde herkauwers met hun drie hoorns graasden in heel Eurazië. Fossielen van deze uitgestorven dieren zijn gevonden van Europa tot China. Wetenschappers onderzochten goed geconserveerde overblijfselen van de in Spanje aangetroffen Xenokeryx amidalae. Ze zijn afkomstig uit het Mioceen, dat duurde van 23 tot 5,3 miljoen jaar geleden. Het gaat om stukken van de schedel met daarop twee hoorns en een derde T-vormige hoorn. Volgens de onderzoekers, die publiceerden in PLOS ONE, zijn de 'driehoorns' waarschijnlijk verwant aan de in Afrika levende giraffe.

Rijker, leergieriger

Amerikanen uit rijke buurten met hoogopgeleide bewoners nemen het vaakst deel aan gratis onlinecursussen, zogeheten MOOCs. Dat concluderen Harvard-onderzoekers in het vakblad Science. Ze keken naar 164 duizend deelnemers aan MOOCs van twee universiteiten. De resultaten zijn opvallend: van gratis MOOCs wordt verwacht dat ze gelijke kansen op onderwijs bieden. Uit het onderzoek blijkt dat mensen in rijkere buurten vaker deelnemen aan zo'n cursus dan mensen uit armere buurten. Ook het opleidingsniveau van de buurt speelt een rol. Deelname neemt toe als buurtbewoners langer hebben gestudeerd. Studenten van hoge afkomst hebben een grotere kans om een cursus succesvol af te ronden.

Meer over