Meer snorren dan vrouwen in medische topfuncties

We wisten al dat vrouwen in academische topfuncties flink in de minderheid zijn. Vervelend, maar het kan nog erger: in medische wetenschappen hebben zelfs alleen mannen met snorren vaker een leidinggevende positie dan vrouwen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in de ludieke kerstspecial van het medische vakblad BMJ.

Mickey Steijaert
Een selectie van de baard- en snorindeling die de Amerikaanse onderzoekers hanteerden. Beeld BMJ
Een selectie van de baard- en snorindeling die de Amerikaanse onderzoekers hanteerden.Beeld BMJ

De onderzoekers bekeken de foto's van afdelingshoofden in vijftig Amerikaanse medische centra. Ze verdeelden de afdelingshoofden in drie categorieën: vrouw, man zonder snor of, als haar op de bovenlip zichtbaar aanwezig was, man mét snor. De onderzoekers gingen zeer nauwkeurig te werk. Haarstijlen als 'The Zappa' of de 'Super Mario' telden wel mee, maar bijvoorbeeld 'The Chin Curtain' (Het kingordijn) niet.

Van de ruim duizend leidinggevenden bleken er 190 besnord, tegenover 137 vrouwen. Met deze gegevens berekenden de onderzoekers een 'snorindex', die aantoont dat voor elke snor slechts 0,72 vrouwen een topfunctie bekleden.

Afscheren snor niet voldoende

Judi Mesman, hoogleraar diversiteit in opvoeding aan de Universiteit Leiden, denkt dat de situatie in Nederland niet veel anders is. 'Hier is 17 procent van de hoogleraren vrouw. Ik weet niet hoeveel hoogleraren een snor hebben, maar dat zal op zijn minst evenveel zijn.'

Ondanks de moddervette knipoog is de achterliggende boodschap van de studie onmiskenbaar. Zo kan de snorindex worden verbeterd door artsen te vragen hun snor af te scheren, schrijven de onderzoekers. Maar een betere optie, geven ze toe, is om echt eens werk te maken van het aantal vrouwen in topfuncties. Bijvoorbeeld door seksediscriminatie in selectieprocedures aan te pakken, of meer flexibiliteit rond zwangerschapsverlof.

Betoog seksediscriminatie met humor

Mesman is lid van Athena's Angels, een groep vrouwelijke hoogleraren die gendergelijkheid in de wetenschap nastreeft. Ze kan het snoronderzoek wel waarderen. 'Mensen doen een betoog tegen seksediscriminatie in de wetenschap vaak af als gezeur. Het roept minder weerstand op als je de boodschap met humor brengt.'

Wat dat betreft doen de Amerikanen hun best. Zo waarschuwen ze dat hun onderzoek met beperkingen kampt. De artsen op de foto's zouden stiekem een nepsnor kunnen dragen, of misschien hun snor inmiddels hebben afgeschoren. Dit laatste gevaar zou vooral gelden voor artsen die hun best doen er zo jong mogelijk uit te zien.

Nieuw! Ontvang elke dag de Volkskrant Avond Nieuwsbrief in uw mailbox, met het nieuws van vandaag, tv-tips voor vanavond, en alvast zes artikelen uit de krant van morgen. Schrijf u hier in.

Meer over