Meer erosie help Tibet niet omhoog

Het kouder worden van het klimaat na het uitsterven van de dinosauriërs - 65 miljoen jaar geleden - kan (deels) worden verklaard uit de vorming van gebergtes en hoogvlakten....

Tot deze conclusie komen drie onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology. Zij onderwierpen gegevens over erosie en stijging in berggebieden aan een nader onderzoek, meldt Nature van 2 september.

Berg- en hoogvlaktevorming hebben een verkoelende werking op het klimaat, onder andere doordat de groter wordende sneeuw- en ijsmassa's meer warmte terugkaatsen. Doordat ook de erosie toeneemt, wordt uit stijgende gebieden extra veel materiaal afgevoerd. Gevolg: een minder zware aardkorst waardoor het gebergte nog meer omhoog kan komen en verdere verkoeling in het verschiet ligt, luidde een hypothese uit begin jaren negentig.

Deze reeks van gebeurtenissen zou zich met name kunnen hebben voltrokken in de Himalaya en het aangrenzende Tibetaanse hoogland. Want die zijn gevormd voordat de verkoeling intrad, wat niet voor andere gebergten vaststaat. Maar analyse van erosieprocessen en andere gegevens uit ook de Himalaya en Tibet toont volgens de drie onderzoekers aan dat erosie geen merkbare stijging van de aardkorst veroorzaakt. Eerder is er sprake van een lichte daling.

Meer over