Luister naar klimaatdissidenten

Er zijn zoveel dissidente wetenschappelijke stemmen in het klimaatdebat dat minister Jacqueline Cramer zich daarvoor moet openstellen, betoogt Leon de Winter....

Op 5 december werd Lubos Motl 36 jaar. Dit is niet van wereldschokkend belang, maar het geeft aan dat pakjesavond en Motls verjaardag op dezelfde dag plaatsvinden, en dat is mooi, want van beide – van zowel de cadeautjes als Motls genie – worden we veel rijker.

Lubos Motl is een natuurkundige, en wel eentje die zich met de theoretische natuurkunde bezighoudt, en met name de snarentheorie en kwantumzwaartekracht. Hij gaf al op zeer jonge leeftijd les in Harvard, en leeft nu weer in zijn geboorteland Tsjechië.

Het leuke van Motl is dat hij zich ook in het klimaat verdiept. Van zijn bevindingen doet hij verslag op zijn blog The Reference Frame, ofwel Het Referentiekader – en dat is een prachtige titel want de feiten en data waarop de klimaatondergang van de aarde wordt voorspeld, lijken een kader te kunnen gebruiken. Zijn laatste blog heet No statistically significant warming since 1995, en misschien kan een medewerker van milieuminister Jacqueline Cramer haar daarvan een samenvattinkje geven.

Het spreekt vanzelf dat aan het verbranden van fossiele brandstoffen een einde moet worden gemaakt – al is het alleen al om de invloed van Arabische sjeiks te beperken. Maar voordat er talloze miljarden worden overgemaakt aan dictators in de derde wereld, en voordat groene bankiers als Al Gore, de klimaathypocriet wiens leefwijze net zoveel CO2 kost als een Afrikaanse stad, hun zakken gaan vullen en wij door apocalyptische groene activisten worden gedwongen als middeleeuwse kluizenaars te gaan leven, is het zaak de basis van de wetenschap rond het klimaat nog eens goed, en in het openbaar, met alle gegevens en de statistische hocuspocus die op de ‘rauwe’ data wordt losgelaten aan ons, het volk, te presenteren.

Het is niet voldoende te beweren dat ‘de’ wetenschap het er over eens is dat wij, mensen, kwalijke klimaatverandering veroorzaken. Ik heb de namen van vele honderden serieuze wetenschappers die iets anders beweren. In plaats van het verkwisten van honderden miljarden euro’s aan de onzinnige CO2-handel is het beter talloze miljarden te investeren in research naar goedkope en schone energie.

De mensheid staat voor de uitdaging nieuwe energiebronnen te ontwikkelen om onze leefwijze, die zo fundamenteel afwijkt van alle generaties voor ons (wier kommervolle bestaan getekend werd door honger en ziekte en geweld), op een beschaafde manier voort te zetten en de derde wereld te verlossen van de duisternis waarin zij al vele eeuwen verkeert – aan de armoede en achterlijkheid van de derde wereld kan pas een einde gemaakt worden wanneer Afrikanen toegang krijgen tot spotgoedkope, schone energie.

Sinds enkele maanden verdiep ik me in de klimaatapocalyps, en ik ben talloze collega’s van Motl tegengekomen – allemaal hooggekwalificeerde klimaatdissidenten. Een van hen, Richard Lindzen, is hoogleraar aan het Massachusetts Institute for Technology. Lindzen is atmospheric physicist en is de Alfred P. Sloan Professor of Meteorology. Ik heb hem gevraagd of hij met Cramer en mij van gedachten wil wisselen over het klimaat. Dat wil hij. Bij deze nodig ik Cramer uit samen met mij, op mijn kosten (Lindzen verblijft momenteel in Europa, dus dat hoeft niet duur te zijn, we kunnen met de trein reizen), de vooraanstaande klimaatdissident Richard Lindzen op te zoeken.

‘De’ wetenschap is zeer verdeeld over de oorzaken van klimaatverandering. De zon en kosmische straling, waarover de Israëlische fysicus en klimaatdissident Nir Shaviv heeft gepubliceerd, lijken een veel grotere rol te spelen bij de vorming van ons klimaat dan menselijk handelen.

Maar Cramer aanvaardt de legitimiteit van klimaatdissidentie niet. Zij heeft een groot deel van haar leven doorgebracht te midden van milieuactivisten, en de kans dat zij haar ambtenaren om een rapport heeft gevraagd van kritische stemmen ten aanzien van de klimaatapocalyps, is verwaarloosbaar. Het klimaatapocalyptisme is een rechtvaardiging van haar leven als klimaatactiviste. Voor haar is het ondenkbaar dat de rol van de mens op het klimaat niet bepalend is.

Op 21 december publiceerde de toonaangevende University of Waterloo (Canada) een persbericht met de volgende kop: ‘Study shows CFCs, cosmic rays major culprits for global warming.’ Het gaat om een onderzoek van Qing-Bin Lu, een professor in de natuur- en sterrenkunde, die aantoont dat de invloed van cfk’s (de stof die vroeger in koelkasten zat – heel goed dat de milieubeweging daartegen actie gevoerd heeft) en kosmische straling op het klimaat veel groter is dan de uitstoot van CO2.

Een leek als ik vind elke dag berichten die de klimaatwaarheden van Cramer ernstig ondergraven. Zoals het bericht dat de Nederlandse moleculair paleontoloog Jaap Sinninghe Damsté in Nature uiteenzet dat het smelten van de sneeuw op de Kilimanjaro het gevolg is van een natuurlijk proces van grote klimaatschommelingen – de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek meldde dit.

Wat ik na enkele maanden vaststel, is: er zijn zoveel dissidente wetenschappelijke stemmen dat het zinnig is daarnaar te luisteren. Laten we dus tevreden zijn met het leeglopen van die perverse klimaatkermis in Kopenhagen. En ik hoop van Cramer te horen wanneer het bezoek aan Richard Lindzen kan worden ingepland.

Meer over