Limburg pakt overlast door zwarte rat aan met gifappels

De gemeente Nederweert en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond binden de strijd aan met de zwarte rat. In een proef zullen getrainde experts appels neerleggen om de dieren, die veel overlast veroorzaken, te lokken.

Als ze na een paar weken aan dit voedsel zijn gewend, gaat er dodelijk gif in. De proef moet een (nog niet genoemd) dorp in de gemeente Nederweert en de omliggende agrarische bedrijven in één klap van de zwarte rat ontdoen.

De zwarte rat rukt op in Brabant en Limburg. Het dier is een last voor burgers en bedrijven. Het vreet zich door plafonds en laat die gehavend achter. Voederbakken zijn evenmin veilig voor de rat.

De ratten kunnen besmet zijn met het hantavirus, dat bij mensen nierschade kan veroorzaken. Wie besmette stofdeeltjes uit keutels inademt, kan ziek worden.

De zwarte rat geldt als ongedierte en gemeenten zijn gehouden de rat te bestrijden. Maar het dier is schuw voor mensen en laat zich moeilijk pakken.

Om verspreiding van de zwarte ratten tegen te gaan, worden voorts wegbermen gemaaid. Rattenouders sturen hun jongen weg en die zoeken een nieuwe plek via wegbermen. Door de ratten de pas af te snijden via deze vluchtwegen naar nieuwe vestigingsplaatsen, wordt gepoogd het probleem van de zwarte rat in te dammen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt sinds begin dit jaar rosse woelmuizen op het hantavirus. In 2006 werden acht gevallen van besmetting met het virus gemeld. Vorig jaar waren dat er 27.

Het hoofd van de landelijke coördinatie infectieziektebestrijding van het RIVM, Jim van Steenbergen, heeft geen indicatie dat er iets ernstigs aan de hand is. ‘Dit is kruimelwerk in het geheel van de volksgezondheid. Maar we moeten wel goed opletten, vooral omdat er nu in België een besmette zwarte rat is aangetroffen.’

Meer over