ColumnLotte Jensen

Leg cv’s van wetenschappers ook langs de klimaatmeetlat

null Beeld
Lotte Jensen

Iedere wetenschapper weet hoe belangrijk het curriculum vitae is. Het cv bepaalt of je wel of niet een prestigieuze beurs krijgt, of je tot selecte gezelschappen wordt toegelaten en of je een kans maakt op een vaste baan. Het is dus van belang dat je cv een zo sterk mogelijke indruk maakt op de beoordelaars.

Een van de criteria die bij beoordelingen een rol speelt, is de ‘kwaliteit van de onderzoeker’. Het landelijke wetenschapsorgaan NWO kijkt hierbij naar verschillende zaken, maar het belangrijkste is dat een kandidaat internationaal uitblinkt. Daarmee wordt bedoeld dat een kandidaat talrijke internationale (lees: Engelstalige) publicaties op zijn of haar naam heeft staan en internationaal groot aanzien geniet. Dat kun je onder meer bereiken door op grote congressen te spreken en in internationale netwerken vooraanstaande posities te bekleden.

Als neerlandicus sta ik meteen op 10-0 achter, want mijn activiteiten worden meestal niet als internationaal beschouwd. Ik publiceer immers veel in het Nederlands en geef ook lezingen in die taal. Zelfs als ik de grens over ga, spreek ik vaak in het Nederlands. Nogal logisch als je te gast bent bij een afdeling neerlandistiek, maar het levert je weinig bonuspunten in termen van internationalisering op. Dat sommige van die lezingen in Antwerpen, Gent of Keulen plaatsvonden, helpt evenmin: dat is wel heel erg dicht bij Nederland! Met frisse tegenzin heb ik de laatste jaren dan ook mijn uiterste best gedaan mijn cv ‘op te krikken’ door zo veel mogelijk in het Engels te publiceren en Engelstalige voordrachten te houden. Dat heeft de horizon op allerlei manieren verbreed, maar het Nederlands blijft bij mij onmiskenbaar dominant.

Ik voorzie echter grote veranderingen in de toekomst. Wetenschappers zijn zich er steeds meer van bewust hoe groot de impact van vliegen op het klimaat is. De Radboud Universiteit ontwikkelt om die reden een duurzaam vliegbeleid. Verre vliegreizen staan ter discussie en reizen per trein binnen Europa wordt aangemoedigd. Moesten wetenschappers tot voor kort zoveel mogelijk buitenlandse reizen en gastverblijven weten op te sommen, nu begint de ecologische voetafdruk ook mee te tellen. En dat plaatst de beoordeling van cv’s in een nieuw daglicht.

Zou het niet een geweldig idee zijn wanneer we cv’s voortaan ook langs de klimaatmeetlat gaan leggen? Laten we met energielabels gaan werken! Een A+ voor een CO2-neutraal cv, een E voor een al te vervuilend cv. Ik bezie mijn eigen cv met nieuwe hoop. Nu de vliegschaamte zijn intrede heeft gedaan, kan ik eindelijk de taalschaamte van me afwerpen. Afgelopen maanden gaf ik onder meer lezingen in Nijmegen (op de fiets!), Venray, Maastricht, Tilburg, Delft, Amsterdam en Oosterbeek (ook op de fiets!). Niet erg internationaal, wel CO2-neutraal.

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit.

Meer over