Internet-adviseur VS overtuigt Wijers

De Amerikaanse president Clinton heeft zijn persoonlijke adviseur op een missie gestuurd. Deze week was deze Ira Magaziner in Nederland om het evangelie te prediken van elektronische handel en het Internet....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

'Jazeker, er is een heleboel hype rond het Internet. Maar de hype is niettemin dichtbij de werkelijkheid', zei Magaziner na zijn ontmoeting met Wijers. In 2005 zullen een miljard mensen gebruik maken van het Internet. Het aantal goederen dat bedrijven van elkaar kopen over het net zal stijgen tot minstens 300 miljard dollar in 2002 van twee miljard dit jaar.

'En dat is een zeer voorzichtige schatting. Er is geen twijfel dat het gaat gebeuren. De investeringen die dat waar zullen maken, worden nu gedaan', zegt de Amerikaan. De reden: als gevolg van het Internet leveren computers eindelijk meer geld op dan zij kosten. 'Na 20 jaar verbeteren computers voor het eerst de productiviteit.'

Een nieuwe industriële revolutie komt op ons af, meent Clintons adviseur. 'Ik weet dat wij Amerikanen graag overdrijven, maar dit is een feit. De digitale economie gaat de samenleving veranderen en zal de economische groei voor de komende 25 jaar bepalen.'

Om die groei niet te frustreren bezocht Magaziner de afgelopen maanden al veertien andere landen in Europa, Azië en Zuid-Amerika. Hij zoekt steun voor het Amerikaanse scenario voor een blijde digitale samenleving dat 1 juli werd gepresenteerd door Clinton.

Het plan van de Amerikanen is gestoeld op vijf uitgangspunten: niet de staat maar het bedrijfsleven moet het Internet uitbouwen, het web is een marktplaats, en bovendien de eerste die wereldwijd is ontstaan. Verder moet het Internet technologie-neutraal zijn en moet de bemoeienis van de overheid klein zijn. In de praktijk betekent dat onder meer: een digitale vrijhandelszone, geen barrieres, geen nieuwe belastingen, standaard handelsvoorschriften die wereldwijd gelden en bescherming van rechten en privacy, bij voorkeur afgedwongen door de industrie zelf.

Op zijn reizen stuitte Magaziner op begrip, maar ook op weerstand. Zo wilden Franse journalisten weten waarom de VS probeert de eigen voorwaarden door te drukken . Magaziners reactie was afgemeten: 'Als de Franse regering wil dat Fransen alleen mogen kijken naar Franstalige webpagina's moet ze dat zelf weten. Dan heeft het web straks een miljard gebruikers, min 50 miljoen Fransen.'

Net als tijdens de industriële revolutie zullen die landen die zich niet tijdig aanpassen aan de nieuwe tijd wegzakken, waarschuwt Magaziner. Hij is niet voor niets gedreven om medestanders te zoeken, want het Amerikaanse plan werkt alleen als ook landen buiten de VS bereid zijn mee te werken.

Wijers had er wel oren naar. Hij zag een uitgelezen mogelijkheid om van achterblijver koploper te worden. 'Wijers zei: ''Okee. We lopen achter. Hoe kunnen we de achterstand inhalen'', aldus Magaziner.

De minister zei dinsdag dat hij de VS graag wil helpen. 'Nederland zou samen met de VS een aantal van de Amerikaanse voorstellen kunnen aanbevelen in Europa', zei hij. Ook wil hij de schaarse, jonge Nederlandse technologiebedrijven in contact brengen met de Amerikaanse specialisten - een gekoppelde broedstoof die om die reden twincubator is gedoopt.

Amerikaanse bedrijven zullen voorlopig het meest profiteren van intensiever internetgebruik, omdat bijna alle benodigde technologie uit dat land komt, reden waarom Magaziners pleidooi in een aantal landen met argwaan wordt bekeken. Europese bedrijven hebben echter nog volop kans de achterstand in te halen, vindt de Amerikaan.

'Tien jaar geleden waren in Europa net zoveel instellingen verbonden met het internet (toen nog een militair en universitair net) als in de VS.' Europa begon te reguleren, terwijl Amerika het net de vrije loop liet.

Meer over