Huisarrest met elektronische band landelijk ingevoerd

Elektronisch toezicht, een vorm van huisarrest waarbij een gestrafte wordt gecontroleerd door middel van een elektronische band om zijn enkel, wordt landelijk ingevoerd....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Uit een wetenschappelijk onderzoek van het ministerie van Justitie blijkt dat deze vorm van detentie, die altijd gepaard gaat met een verplicht dagprogramma, als minder zwaar wordt ervaren dan 'zitten'. Toch wordt het elektronisch toezicht ondergaan als een echte straf. De minister hoopt met de invoering van deze detentievorm het cellentekort terug te dringen en de nadelige gevolgen van gevangenisstraf te verminderen.

Elektronisch toezicht is tot nu toe vooral toegepast bij gedetineerden die zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van gemiddeld 28 maanden. Gedurende het laatste deel van de gevangenisstraf - meestal de laatste drieënhalve maand vóór de vervroegde invrijheidsstelling - wordt de gestrafte onder elektronisch toezicht geplaatst. Daarbij krijgt hij een band om zijn enkel waarin een zender zit. In zijn woning komt een ontvanger, die is verbonden met de computer van de centrale controlepost.

Als de drager van de enkelband zich buiten een bepaalde afstand van de ontvanger bevindt of als hij probeert de enkelband af te doen, wordt alarm geslagen. Als de gestrafte herhaaldelijk dit soort overtredingen begaat, moet hij alsnog zijn celstraf uitzitten. Uit het onderzoek blijkt dat 10 procent van de onder elektronisch toezicht geplaatsten (in totaal 126) terug naar de gevangenis moest. Onder hen bevinden zich twee veroordeelden die opnieuw werden gearresteerd omdat ze een strafbaar feit zouden hebben gepleegd.

Elektronisch toezicht kan ook worden opgelegd aan degenen die in aanmerking komen voor een taakstraf (bijvoorbeeld klusjes doen in een bejaardenhuis), waarvan wordt verwacht dat de rechter die onvoldoende vindt. Door een combinatie van een lange taakstraf met elektronisch toezicht op te leggen, kan veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden voorkomen.

Deze optie is bij rechters echter niet erg populair, wijst het onderzoek uit. Toch ziet minister Sorgdrager hierin een belangrijk middel om celstraffen tot maximaal een jaar te vervangen. Daarnaast wil zij ook elektronisch toezicht laten uitvoeren bij vrouwen met kinderen, en jongeren. De jongeren kunnen dan overdag naar school, terwijl ze 's avonds onder huisarrest staan.

Meer over