Het misverstand van 'aantal' in combinatie met enkelvoud

Volkskrantlezers vinden veel. En misschien wel het meest vinden ze iets van ons taalgebruik. Terecht?

Bart Koetsenruijter
null Beeld
Beeld

Wat

Een wijdverbreid misverstand.

Wie

Alice Horsten uit Dordrecht.

Wanneer?

Sir Edmund van 24 juni.

De lezer

'In de column van Remco Campert (+) lees ik tot mijn verbazing 'hoe een aantal mensen op het perron van een station staan...' Hoe kan dat nou toch? Een aantal mensen STAAT op een perron.'

Wat is het misverstand?

Dat er in combinatie met het zinsonderwerp 'aantal' altijd een enkelvoudige persoonsvorm moet volgen. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (kortweg de Ans), voor taalliefhebbers een heerlijk boekwerk om in te verdrinken trouwens, zegt in moeilijke bewoordingen het volgende: de persoonsvorm mag zowel enkelvoud als meervoud zijn. Ans weet wel dat het gevoelige materie betreft, gezien de toevoeging: 'Zinnen met een betrekkelijk voornaamwoord in de meervoudsvorm zijn niet voor iedereen acceptabel.' De opmerking daarna is duidelijk (en ook best grappig): 'Er hoeft evenwel geen bezwaar tegen gemaakt te worden.'

Wat niet in Ans staat, maar wel als regel geldt: als, in Camperts zin, de nadruk ligt op mensen, gebruik je de meervoudsvorm; ligt de nadruk op aantal, dan gebruik je de enkelvoudsvorm. Disclaimer: het staat niet in Ans, dus het betreft hier een ongeschreven regel.

Meer over