Het klimaat is eigenlijk al heel lang mensenwerk

Vorige week publiceerde de Delftse hoogleraar geologie Salomon Kroonenberg zijn boek De Menselijke Maat, waarin hij betwijfelde of ons broeikaseffect nu echt wel zo vreselijk veel voorstelt....

Martijn van Calmthout

Grappig maar flauwekul, zo is op te maken uit een ander nieuwklimaatboek: The Weather Makers van de Australische zoöloog Tim Flannery,directeur van het South Australian Museum in Adelaide. Volgens hembeïnvloedt de mens niet alleen al duizenden jaren het klimaat op aarde.Nu is de tijd gekomen dat het echt uit de hand loopt. En als we nietuitkijken kost het ons in groten getale de kop.

Al vanaf het begin van de landbouw, ruim achtduizend jaar geleden,heeft de mensheid aantoonbare invloed op het klimaat. Pakweg tienduizendjaar geleden had volgens de baanbewegingen van de aarde rond de zon devolgende ijstijd al moeten beginnen. Maar dat is niet gebeurd, blijkt uitijskernen en dat ligt volgens Flannery aan de opkomst van de landbewerkingen -ontginning. Daardoor werd voldoende methaan vrijgemaakt om hetbroeikaspotentieel van de atmosfeer de ijstijd te laten compenseren. Inalle ijstijdcycli vóór ons huidige klimatologische tijdvak daalde demethaanconcentratie in een ijstijd. Dat dat niet gebeurde, en in feite debloei van de mensheid heeft mogelijk gemaakt, noemt Flannery haast eenmirakel. 'Maar alle tekenen wijzen erop dat het antropoceen nu eenverkeerde wending neemt.'

Sinds de Industriële Revolutie pompen we de atmosfeer zo volkooldioxide dat klimaatveranderingen uit de hand beginnen te lopen. Hetpoint of no return is volgens Flannery al bijna gepasseerd: er zijn nogenkele dececcia om de concentraties kooldioxide te stabiliseren. Daarna iser echt geen houden meer aan.

Flannery schrijft dat het Kyoto-protocol, dat voorziet in beperking vande uitstoot van kooldioxide, lang niet ver genoeg gaat om de versnellendeveranderingen te keren. En dat iedereen die weigert deel van de oplossingte worden, deel van het probleem is.

En toch is hij geen activist, maar wetenschappelijk adviseur van deregering van South-Australia. Onderdeel dus van één van de vier landendie nog steeds weigeren het Kyoto-protocol te ondertekenen. Dat zijn boekin Australië een best-seller is, is wat dat betreft goed nieuws.

Martijn van Calmthout

Meer over