Heelal kreeg al heel vroeg sterren

De geboorte van sterren in het heelal kwam veel eerder op gang dan tot dusver werd aangenomen. Amerikaanse en Japanse sterrenkundigen hebben dit ontdekt....

Een stelsel waarin veel nieuwe sterren worden geboren, zendt veel ultraviolette straling uit. Op basis van ultraviolet-waarnemingen gingen astronomen ervan uit dat de meeste stervorming plaatsvond toen het heelal ongeveer negen miljard jaar oud was - driekwart van de huidige leeftijd.

Nieuwe metingen met de James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) op Mauna Kea, Hawaii, laten echter zien dat er al veel eerder enorm veel stervorming plaatsvond. De Amerikaans-Canadees-Nederlandse JCMT is de grootste submillimeter-telescoop ter wereld: hij is gevoelig voor radiostraling met golflengten van maar enkele tiende millimeters.

De ontdekking, die deze week wordt gepubliceerd in Nature, werd gedaan met Scuba (Submillimeter Common User Bolometer Array), een camera die afbeeldingen kan maken met golflengten kleiner dan een millimeter. Scuba-opnamen met belichtingstijden van enkele tientallen uren brachten grote aantallen verre sterrenstelsel aan het licht waarin veel 'onzichtbare' stervorming plaatsvindt. De energierijke straling van de pas gevormde sterren wordt geabsorbeerd door stof in de stelsels. Het opgewarmde stof zendt de geabsorbeerde energie weer uit in het submillimeter-gebied.

Meer over