Grote verschillen in stralingsdosis bij ct-scans

De stralingsdosis die een patiënt ontvangt bij een CT-scan varieert enorm per ziekenhuis, blijkt uit een studie van de hartkliniek van de universiteit in München....

De gemiddelde dosis die een patiënt ontvangt bij een ct-scan van het hart bedraagt gemiddeld zeshonderd maal de dosis van een traditionele borstfoto. Er zijn ziekenhuizen waar die dosis eenderde is van dat gemiddelde, er zijn er waar patiënten een bijna drie maal zo hoge dosis krijgen, blijkt uit een artikel in de Journal of the American Medical Association (JAMA) van deze week.

CT-scans van het hart worden steeds meer gemaakt, als alternatief voor de invasieve techniek die nu wordt gebruikt om verstoppingen in kransslagaders rond het hart in kaart te brengen. Dat gebeurt met geavanceerde machines. Bij een ct-scan wordt een digitale opname gemaakt van de borst, opgedeeld in 64 doorsnedes.

De Duitse onderzoekers enquêteerden vijftig ziekenhuizen in de wereld, waaronder het universiteitsziekenhuis in Groningen. Ze analyseerden de stralingsbelasting van bijna tweeduizend patiënten. Uit de analyse een enorme spreiding in stralingsbelasting. Voor een groot deel is dit machine- en daarmee producentafhankelijk. Maar ook nemen ziekenhuis niet altijd voldoende maatregelen om de stralingsbelasting voor de patiënt te minimaliseren, stellen de onderzoekers.

Sinds 2000 neemt het aantal ct-scans explosief toe. In Nederland, blijkt uit cijfers van het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), is het aantal ct-scans in zes jaar tijd verdubbeld, blijkt uit gegevens die tot 2006 zijn bij gehouden. En daarmee de stralingsbelasting. De gemiddelde stralingsbelasting, veroorzaakt door medische onderzoeken is de afgelopen tien jaar met 40 procent gestegen, vooral door de groei in het aantal ct-scans.

Meer over