'Gouden huis' van Nero in Rome gaat per direct dicht

De Domus Aurea, het befaamde 'Gouden Huis' dat de Romeinse keizer Nero voor zichzelf liet bouwen, gaat met onmiddellijke ingang dicht....

Om het gebouw te behouden zodat het open kan blijven voor hetpubliek is op korte termijn vijf miljoen euro nodig.

Sinds de zomer van 1999, toen een voorlopige restauratie vaneen deel van het paleis werd afgerond, konden tweeëndertigkamers in Nero's paleis bezichtigd worden. Die maken deel uit vaneen gebouw dat tweehonderd vertrekken zou hebben omvat;honderdvijftig daarvan zijn door archeologen blootgelegd. Deopenstelling is ruim zes jaar geleden met veel bombarie gevierd,onder meer met een groot feest op het Piazza del Popolo in Rome.Sedertdien konden toeristen op afspraak en groepsgewijs dagelijkseen rondleiding door het paleis krijgen. De Domus Aurea ging alvlug tot de voornaamste bezienswaardigheden van Rome behoren.

Nero liet zijn paleis bouwen direct na de brand van Rome, inhet jaar 64. Boze tongen beweerden dat hij die brand zelf hadaangestoken, Nero gaf er de christenen de schuld van. Zijn nieuweonderkomen was al bij de opening een sensatie: het besloeg dehele ruimte tussen de Palatijn en de Esquilijn, vlakbij en deelsop de plaats van het latere Colosseum. De voorgevel was met goudbekleed - vandaar de naam - en ook de interieurverzorging was inorde: goud, ivoor, parelmoer en edelstenen. Volgens de antiekeschrijver Suetonius kon het plafond van de eetzaal, de 'SalaOttagonale', draaien en konden er bloemen uit over de gastenworden heen gestrooid.

Na Nero's dood, in het jaar 68, leefde Rome zijn weerzin tegende keizer uit op diens huis en liet keizer Vespasianus het gebouwdeels verwoesten. Diens zoon bouwde er een zwembad en onderkeizer Trajanus werd wat ervan over was als fundament voor eengigantisch badhuis gebruikt. Dat is het behoud geweest voor water nu nog van de Domus Area rest: beschermd door de opbouwdoorstond dat ondergronds de tand des tijds.

De huidige teleurstellende toestand wordt deels geweten aanhet ontbreken van een regulier onderhoudsprogramma voormonumenten in Italië. Bovendien heeft de regering van SilvioBerlusconi de achterliggende vijf jaar zo drastisch bezuinigd ophet budget voor de kunsten, dat een extraatje onvindbaar was.Voor een onmiddellijke restauratie, die openstelling van hethuidige toegankelijke deel van het gebouw zou garanderen, is vijfmiljoen euro vereist, zegt de archeologische dienst van Rome. Ermoet een laag aarde, bovenop en rondom het gebouw, wordenopgeruimd en de ruimtes moeten waterdicht worden gemaakt. Dieaarde heeft het geheel weliswaar eeuwenlang voor de ondergangbehoed, maar houdt ook het vocht vast. Daardoor is een rand van vijf centimeter pleisterwerk aangetast.

De Italiaanse minister van Cultuur en Cultureel Erfgoed, RoccoButtiglione, denkt dat hij op korte termijn die vijf miljoen welkan vrijmaken. De archeologische dienst van Rome heeft echter aljaren terug een plan gemaakt om in tien jaar tijd hetarcheologische werk en de restauratie grootscheeps voort tezetten. Dat kost 130 miljoen, terwijl de regering-Berlusconi hetbudget voor kunst en cultuur de afgelopen jaren juist met 50miljoen heeft weten terug te brengen.

Meer over