Een graad of

Twee weken was het feest voor de liefhebber van Nieuwspraak. De aandacht was al gevestigd op de weermens, en daar kwam de sportklep bovenop, die in het licht van de Winterspelen van zijn ketenen werd bevrijd, en de hele dag door zijn emotionele en verbale incontinentie de vrije loop mocht...

Menige inzender - het is hard, maar de waarheid moet somsgezegd worden - beschouwt deze twee beroepsgroepen als debelangrijkste bron van Foutspraak, zoals lezer L.M. het noemt:'De meeste nieuwe woorden zijn het gevolg van dom- enslordigheid.' Ja, iemand moet het zeggen.

Dat genoemde eigenschappen tot Nieuwspraak leiden, mag nietworden uitgesloten, maar dan niet zonder de voorfase van deonverklaarbare behoefte een woord of een uitdrukking waar nietsmis mee is, eens op te frissen.

Lezer H.C. biedt een handreiking: 'De eenheid van temperatuuris allang niet meer de graad Celsius. Die eenheid is 'een graadof'': morgen wordt het een graad of 7, vandaag was het een graadof 3.

'Ik ben ervan overtuigd dat deze uitdrukking de sleutel is omdoor te dringen tot de kern van de weermenstaal.' Ook H.S. enP.d.L. signaleren deze nieuwe eenheid in de meteorologie, zij hetzonder er een sleutelfunctie aan toe te kennen.

Soepel overschrijdt de laatste de kennelijk inderdaad zeersmalle grens tussen weermens en sportklep. Theo Reitsma isvolgens hem de uitvinder van alternatieven 'voor saaie woordenals seconde en plaats. Bij hem en bij alle commentatoren vanStudio Sport na hem wordt dat dan tel, plek of (nog erger) stek'.

Over deze dingen is het laatste woord nog niet gezegd.

Meer over