Doe-doei

Lezeres M.d.G. brengt nu onder de aandacht dat ze sinds enige tijd nogal eens wordt uitgezwaaid met 'doe-doei': 'Min of meer gezongen, toonhoogte ongeveer f-e....

Typisch Utrechts lijkt het niet. Eigen waarneming leert dat'doe-doei' in elk geval in Almere al geruime tijd in zwang is,voornamelijk in het telefoonverkeer, zo lijkt het, en dat het zoook in Amsterdam is waargenomen. Maar interessant is het evenstil te staan bij het feit dat 'doe-doei', als D.G. gelijk heeft,pas nu Utrecht heeft bereikt. Zo ver is dat toch niet van Almereen Amsterdam en telefonisch is er al helemaal geen afstand. Daarstaat tegenover dat je natuurlijk wel voor nieuwspraakbevattelijke kennissen moet hebben om ermee in aanraking tekomen. Zijn er nog preciezer gedateerde en gelokaliseerdemeldingen van 'doe-doei'?

Studente G. zonder achternaam voelt zich een ander mens nuze na een langdurige besmetting het 'weetjewel'-virus de baas isgeworden. Dat biedt haar ruimte om zich te ergeren aan 'O myGod'. 'Het is echt lachwekkend als het met een Nederlandsetongval wordt uitgesproken. Alles is O my God tegenwoordig. In2000 heb ik het voor het eerst gehoord, nu gebruikt iedereenhet.'

Lezer K.L. meldt neutraal dat 'Later!' bij het afscheid deopvolger is van 'doei', maar G. zonder achternaam kan daar juistwaardering voor opbrengen. 'Je hoort het niet zo heel vaak, maarhet zegt wel lekker.' Hebben we hier te maken met spraakkunstigeenergiebesparing?

Meer over