Dit zijn de beste plekken om groenten te telen... op Mars

Als de mens in de toekomst een kolonie sticht op Mars, wat is dan de beste plaats om te landen? Naast technische vragen over welk terrein het meest geschikt is voor de landing en de bouw van een nederzetting, is de bodemgesteldheid van de marsgrond de eerstvolgende kwestie die zich aandient.

Landen op Mars. Beeld reuters
Landen op Mars.Beeld reuters

Aardlingen die zich op de rode planeet vestigen, zullen immers groente moeten verbouwen om te kunnen overleven. De Wageningse plantenonderzoeker Wieger Wamelink heeft daarom een kaart samengesteld met de beste landbouwlocaties.

Marsgrond is niet bijzonder geschikt voor het telen van groente, onder meer door het weinige stikstof in de bodem. Dat zullen aardbewoners dus moeten meenemen, misschien in de vorm van menselijke ontlasting die astronauten tijdens de reis moeten bewaren. Door die te steriliseren en in te vriezen, kan mensenpoep de teelt op mars een mooie impuls geven, oppert Wamelink. Maar dan nog is de bodem lang niet overal geschikt voor de teelt van aardappels, wortelen en rucola.

De tekst gaat door onder de afbeelding.

null Beeld de Volkskrant
Beeld de Volkskrant

Giftig

'Op sommige plekken komt bijvoorbeeld meer magnesium en calcium voor dan op andere', zegt Wamelink. 'Dat zijn ook essentiële voedingsstoffen.' Maar er zitten ook stoffen in de bodem die ronduit giftig zijn, zoals perchloraat, en zware metalen als kwik, cadmium en lood.

Inmiddels hebben we door kunstmanen van Nasa en Esa rond Mars een goed beeld welke stoffen waar voorkomen op de planeet, maar die gegevens zijn volgens de onderzoeker nog nooit gecombineerd. Wamelink en zijn student Line Schug hebben de data van dertig kaarten van onder meer Nasa en Arizona State University over elkaar gelegd. De onderzoekers keken ook naar hoogte (hoger is ongunstiger want kouder en met nog minder bescherming tegen straling). Door gunstige factoren hoog te scoren en ongunstige laag en dan al deze gegevens te middelen, ontstond een nieuwe kaart met locaties waar de omstandigheden voor de teelt het gunstigst zijn.

Ondergronds

Het verbouwen van groente zal overigens ondergronds moeten gebeuren, om de gewassen te beschermen tegen de verzengende kosmische straling die op Mars heerst wegens het nagenoeg ontbreken van een magnetisch veld en een atmosfeer, die het leven op aarde beschermen. Naast bodemgesteldheid keken de onderzoekers ook naar temperatuur. Die mag niet te hoog zijn omdat het eventueel aanwezige water dan verdampt, en ook niet te laag, om het leven van de kolonisten nog enigszins dragelijk te houden.

Het is sowieso geen pretje op de rode planeet; de gemiddelde temperatuur is min 60 graden Celsius.

Minder gunstig

Landingsvoertuigen als Viking 1 en Pathfinder zijn in het verleden op plekken geland waar de bodemgesteldheid gunstig is, maar Curiosity en Viking 2 streken neer op minder gunstige locaties. De metingen die deze voertuigen aan de grond hebben gedaan, hebben de onderzoekers buiten beschouwing gelaten, om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de hele planeet.

'Het is leuk om te zien dat deze groep hun lab data nu koppelen aan het oppervlak van Mars', zegt Inge Loes ten Kate van de Universiteit Utrecht. De astrobioloog doet onder meer onderzoek naar de detectie van organische moleculen op andere planeten. 'Op het eerste gezicht lijken de locaties aannemelijk, maar om een goed wetenschappelijk oordeel te vellen, zouden deze data nog wel gepubliceerd moeten worden.'

Mars Beeld epa
MarsBeeld epa
Meer over