De taal van Story

In de editie van 23 november van het roddelblad Story stond aan het eind van een bij elkaar bedacht verhaal over Patty Brard een opmerkelijke passage: 'Natuurlijk belde Story even naar Patty om één en ander te checken....

Story en checken? Wat is er aan de hand? Voldoen 'de bronnen in het Amsterdamse uitgaanscircuit' niet langer? Het blad concludeert op grond van 'de hardnekkige verhalen die al weken door het Amsterdamse gonzen' dat 'de televisiediva' meer last heeft van de 'pijnlijke en geruchtmakende liefdesbreuk tussen PATTY BRARD en RENÉ MUTHERT' dan 'vriend en vijand tot nu toe vermoedden!' Maar volgens die gonzende bronnen 'zou La Brard het liefdesgeluk weer helemaal hervonden hebben: MET EEN VROUW!'

Story ziet zelf ook wel in dat deze potentiële scoop van jewelste nadere onderbouwing verdient:

'Dat de twee een liefdesrelatie zouden hebben werd dan ook aanvankelijk als zeer ongeloofwaardig bestempeld door wederzijdse kennissen. Maar de geruchten houden aan en helemaal onmogelijk is het natuurlijk niet.'

Het blad kan echter niet verder gaan dan het vragenderwijs doet in de kop:

'Vrijt Patty Brard nu met een vrouw?' Laat de lezer het zelf maar uitzoeken, moeten ze gedacht hebben.

Misschien heeft Story lering getrokken uit drie affaires die het blad de afgelopen twee maanden over zich afriep. Het showbizzduo Wendy van Dijk en Chris Zegers daagde het blad wegens het misbruiken van een foto van hen beiden om reclame voor het blad te maken in andere tijdschriften. Verder won presentatrice Caroline Tensen een kort geding tegen het blad wegens een reportage in de editie van 2 november over haar vermeende affaire met een getrouwde buurman. Ze kreeg haar zin van de rechter: de Story van 9 november vertoonde een voorpagina met daarop slechts de tekst 'Rectificatie Caroline Tensen' en pagina 3 was geheel gevuld met een excuserende tekst. Daarnaast kreeg Tensen een voorschot op een schadevergoeding van 25 duizend euro. In hetzelfde nummer van 2 november werd ook beweerd dat zanger Jim ( Idols) cocaïne zou gebruiken. Vorige week werd bekend dat hij een schikking heeft getroffen met de uitgever van Story. Dus dat gaat ook weer geld kosten.

Hoe kleed je nu zulke canards een beetje aannemelijk in? Op het omslag zet je een stralende Tensen, met daarbij in steeds groter wordende hoofdletters de tekst: 'Verliefde Caroline maakt huwelijk kapot!' Daarnaast iets kleiner maar bij de sigarenboer nog steeds zeer goed leesbaar zonder bril: 'Minnaar zet vrouw en vier kinderen op straat'. De woorden 'minnaar', 'vier' en 'op straat' zijn groter gedrukt dan de rest. Je proeft dat de redactie liever had gezien dat er vijf of zes kinderen op straat waren gezet, plus nog enkele kleine huisdieren. Dan staat daarbij ook nog een rood blokje met in kapitalen: SCHOKKEND, voor de twijfelaars die het nog niet dadelijk hadden begrepen.

Op pagina 4 en 5 staat dan het verhaal, dat het zoals gebruikelijk in de wereld van dit soort lectuur niet in de eerste plaats van de hoge informatiedichtheid moet hebben, als wel van het grote aantal sfeerverbeterende adjeciva.

'Dit is waarschijnlijk het meest schokkende liefdesnieuws dat de Nederlandse showbizz komende tijd krijgt te verwerken', begint de intro eetlustopwekkend. Tensen heeft gebroken met haar minnaar 'omdat zij verliefd is op een getrouwde man, die zijn vrouw en vier kinderen zonder blikken of blozen op straat zou zetten!'

Zet dat eens even op een rijtje: getrouwde man, vrouw straks op straat, vier kinderen er ook nog bij, en dan nóg niet blikken of blozen. We mogen dit rustig een hartverscheurend familiedrama noemen, en dat doet Story dan ook.

Velen konden verrast hebben gereageerd op de breuk tussen Tensen en haar minnaar, 'maar in bepaalde kringen weet men al maanden dat deze liefdesbreuk onafwendbaar was!'

Die 'bepaalde kringen' vormen een interessante bron. Het bijvoeglijk naamwoord suggereert een hoge mate van ingevoerd zijn. Wellicht heeft de doorgaans goed ingelichte groenteboer iets opgevangen. Meestal beroept Story zich vager bronnen, zoals 'verschillende media bij onze oosterburen'; 'fluistert men in het dorp'; 'volgens getuigen' of 'vanuit steeds meer hoeken'.

'STORY', vervolgt Story, 'kan u namelijk het schokkende nieuws brengen dat Caroline verwikkeld is in een vurige romance met ene ROELOF, getrouwd en vader van vier kinderen!'

Nu hadden we dat laatste inmiddels begrepen, maar dit soort dingen kun je niet vaak genoeg aan de kaak stellen.

Gaan we voorbij aan het kennelijk vurige karakter van de romance, dan valt vooral dat 'ene ROELOF' op. Roelof is een vaag type dat vermoedelijk niet deugt, is daarmee gezegd.

Dan voert het blad 'onze bron' ten tonele. Die weet meer: Tensen heeft haar exminnaar enkele maanden bedrogen! De bron: 'Twee maanden geleden heb ik Roelof op een zaterdagochtend uit de tuin van Caroline zien komen. Ik ken zijn vrouw GITHA en ik wist toevallig dat zij dacht dat hij heel ergens anders was. Je zult begrijpen dat ik haar wel van een en ander op de hoogte heb gebracht.'

Story begrijpt dat kennelijk, want gaat er verder niet op in, wat het voordeel heeft dat vanzelf iets meer geloofwaardigheid kan worden toegeschreven aan 'onze bron'. Al in augustus, lezen we verderop, 'moet deze Roelof' (

Story begint nu echt plaatsvervangend een vieze smaak in de mond te krijgen en kan dus wel juichen) 'zijn vrouw hebben verteld van haar te willen scheiden. Op het moment van die verschrikkelijke mededeling confronteerde de verdrietige echtgenote haar Roelof meteen met haar vermoedens omtrent zijn gevoelens voor Caroline.'

En nog wat verder lezen we voor de vierde keer dat Githa straks op straat staat met haar vier kinderen.

Story belt nog even met Githa en hoort aan de telefoon 'de stem van een gebroken vrouw'. Githa, aldus het blad, wenst GEEN WOORD 'van het verhaal van onze bron' te ontkennen. Of ze er ook iets van wil bevestigen, komen we niet aan de weet. In elk geval: het verhaal wordt gepubliceerd en Story komt op de koffie.

Dat gebeurde ook met het verhaal over Jim, in hetzelfde, kennelijk in een wat overmoedige bui samengestelde nummer. (...) 'oplettende cafébezoekers beweren namelijk te hebben gezien hoe Jim zich bezondigde aan het gebruik van de levensgevaarlijke drug cocaïne!' En:

'Getuigen vertellen STORY hoe hij volledig van de wereld door het etablissement strompelde, en niet als het gevolg van een glaasje te veel...' En: 'Onze bron is dus zeker van zijn verhaal en dat zou natuurlijk een klein drama betekenen, voornamelijk voor Jim zelf.'

Fraai gevonden is hier 'oplettende cafébezoekers'. Daaraan hechten we immers veel meer geloof dan aan de gebruikelijke onoplettende cafébezoeker, die slechts oog heeft voor zijn jonge klare en nooit wat ziet. Verder zijn er dan kennelijk ook nog getuigen geweest, wat altijd goed klinkt. Alleen is niet duidelijk wat Story bedoelt als het schrijft dat dit een klein drama zou betekenen, en al helemaal niet als wordt benadrukt dat het 'voornamelijk voor Jim zelf' zou gelden. Voor wie nog meer dan?

Maar ook hier werden de rollen omgedraaid en viel het blad in zijn zelf gegraven kuil. Story weet weer even hoe ver het ongeveer kan gaan - voor zolang het duurt.

Meer over