Cees Buddingh's Dordrecht

'Dordt is een gekke stad: een vreemd mozïek van brokken en mootjes. Hier mooi. Daar lelijk. Hier oud. Daar fonkelnieuw....

Cees Buddingh' in 1970 over Dordrecht, zíjn Doordrecht.

'De echte, oude Dordtenaar was in hart en nieren een eilandbewoner. (. . .) Een wat achterdochtige eilandbewoner, die Dordtenaar, een behoedzaam kat-uit-de-boom-kijker, vol, soms gerechtvaardigd, vaak ook ongepast chauvinisme, gezellig voor zijn stadgenoten, maar voor vreemden wat nurksig en moeilijk benaderbaar.'

Cees Buddingh' in 1968 over Dordtenaren, zíjn Dordtenaren.

Er zijn weinig schrijvers die zo vergroeid zijn (geweest) met de plaats waar zij zijn geboren en getogen, als Cees Buddingh' (1918-1985). Buddingh' wás Dordrecht. 'Wie ooit heeft kennisgemaakt met het werk van Buddingh', of het nu gaat om zijn poëzie, zijn dagboeken of zijn essays, weet dat dat werk doortrokken is van de stad Dordrecht en het leven dat hij er tussen 1918 en 1985 leidde', schrijft Wim Huijser in het door hem samengestelde 'Een stad is een boek' - Het Dordrecht van C. Buddingh' (Walburg Pers; ¿ 29,50).

Het boekje bevat vier 'literaire wandelingen' die de lezende wandelaar langs tal van plekken in Dordrecht voeren, die op een of andere manier iets met Buddingh' te maken hebben, van zijn geboortehuis in de Riouwstraat via de Sisarijs- of Sarisgang (volgens Buddingh' 'de meest karakteristieke Dordtse straatnaam') tot het voetbalterrein aan de Krommedijk, thuisbasis van zijn geliefde DFC. Foto's, verklarende teksten en fragmenten uit Buddingh's werk doen het Dordrecht van de dichter van 'De blauwbilgorgel' herleven.

'Nurksig' en 'moeilijk benaderbaar' kon van Buddingh' niet worden gezegd. Hij was een geliefde Dordtenaar, die volop deelnam aan plaatselijke activiteiten. Zijn huis aan de Bankastraat was een populair trefpunt, met als karakteristieke elementen - aldus een bezoeker - de bruine esdoorn in de voortuin, de whisky-soda's, de poezen, de uitslagen van DFC, de sigaartjes, de boeken over cricket, het schaakbord, de regenjassen en de gedichten van Dèr Mouw. Bij zijn zestigste verjaardag werd Buddingh' tot ereburger van Dordrecht benoemd. Na zijn dood werd - om de herinnering aan hem levend te houden - de Achter Groenmarkt omgedoopt in Buddingh'plein.

Han van Gessel

Meer over