CBS: ziekteverzuim bij vrouwen tussen 25 en 35 bijna twee keer zo hoog als bij mannen

Vrouwen verzuimen meer door ziekte dan mannen. Dit is in alle leeftijdsgroepen zo. Redenen voor het verschil zijn het grotere aandeel vrouwen in sommige bedrijfstakken met een hoge werkdruk en ziekten rond de zwangerschap en bevalling.

Julia Cornelissen
null Beeld anp
Beeld anp

Onder werknemers tussen de 25 en 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog als dat van mannen, blijkt uit een enquête van CBS en TNO. Het ziekteverzuimpercentage is het aantal ziektedagen van een werknemer in het afgelopen jaar, afgezet tegen het totale aantal beschikbare werkdagen van die werknemer.

Volgens het CBS is het verschil tussen vrouwen en mannen deels terug te voeren op ziekte tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Deze verklaring komt overeen met het grote verzuimverschil in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar, waarin veel vrouwen kinderen krijgen.

'Deels is het verschil ook te verklaren doordat er meer vrouwen werkzaam zijn in sommige bedrijfstakken met een hoge werkdruk, zoals de zorg of het onderwijs', zegt Tanja Traag van het CBS. Allard van der Beek, hoogleraar Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid bij het VU medisch centrum, beaamt dat de verschillen deels te verklaren zijn door bepaalde beroepen die vrouwen vaker uitoefenen. Van der Beek noemt als voorbeeld de zorg, waarin mensen zich ook sneller ziek melden om te voorkomen dat ze patiënten aansteken.

In een onderzoek van het VUmc naar ziekteverzuim bij mensen met klachten in het bewegingsapparaat, zoals rugpijn, vond Van der Beek ook dat vrouwen zich iets eerder ziek melden dan mannen als zij denken dat de klachten hun thuissituatie kunnen beïnvloeden.

Het aantal ziektedagen neemt toe naarmate de leeftijd van werknemers omhoog gaat. In de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar en 55 tot 65 jaar zijn de sekseverschillen het kleinst. In de categorie van 55 tot 65 jaar verzuimden mannen per honderd dagen gemiddeld nog geen halve dag minder dan vrouwen.

null Beeld
Beeld
Meer over