Breng kinderen belang en plezier van lezen bij

Over de interessante bijdrage van Maarten Asscher 'Dramatische ''ontlezing'' is een mythe' (Forum,27 oktober) het volgende...

Aad Meinderts

1. De bezwaren tegen de onderzoeksmethode van het SCP zijn terecht, maaroud nieuws - wat blijkt uit het feit dat het SCP in de toekomst het lezenover het gehele jaar zal proberen te meten.

2. Ook ik zet vraagtekens bij termen als 'dramatische ontlezing';onomstotelijk feit is wel dat er minder gelezen wordt. Hoe ontoereikend demethodologie ook is: vergelijking tussen de uitkomsten van 1975 en 2000toont aan dat sprake is van een dalende trend. Je hoeft je oor maar teluisteren te leggen bij docenten Nederlands om een bevestiging van dietrend te krijgen. Werk aan de winkel dus, ook voor Stichting Lezen.

3. Asscher bepleit voor Stichting Lezen een koerswijziging die al isingezet. Stichting Lezen heeft het vizier al op 'cultureel waardevolleteksten' gezet. Dat het werk van Stichting Lezen zich voor een belangrijkdeel afspeelt in het onderwijs, komt voort uit de overtuiging dat je jevooral - vanwege de effectiviteit van het leesbevorderingwerk - moetrichten op de jeugd, anders is het schieten met hagel. En de jeugd vind jenu eenmaal in het onderwijs, de kinderopvang et cetera. Het gaat eromkinderen het belang en plezier van lezen bij te brengen, zodat zij de kanskrijgen lezers te worden die weten wat er te koop en overigens ook, dankzijde bibliotheek, te leen is.

Aad Meinderts

Meer over