Boeie

Eerst een dienstmededeling. Van diverse kanten komt het verzoek aandacht te besteden aan het voor velen onmisbare woordgroepje 'zeg maar'....

Dank aan alle inzenders die dit verzoeknummer aanvroegen, maar dekwestie is al eerder aan de orde geweest, en dat heeft toen ook nietgeholpen. Te vrezen valt dat we moeten buigen voor 'zeg maar' totdat eennieuwe, nog onbekende taalschimmel de kop opsteekt om zijn ook weertijdelijke heerschappij te vestigen.

Iets anders daarom. Lezer G.J. brengt het stopwoord 'boeie' onder deaandacht. Dat lijkt een gaaf en nog tamelijk ongebruikt geval vannieuwspraak. J. stelt dat men (dat is vermoedelijk een jeugdig mens) hetgebruikt in dezelfde ironische context als 'lekker belangrijk', waarbijjuist het tegendeel wordt bedoeld, of in plaats van het uit Amerikaovergewaaide 'duh', dat dezelfde lading heeft. 'Zou boeie van boeiend afkunnen stammen?', vraagt hij zich af, 'zeg maar (oppassen, G.J.!) in debetekenis: lekker boeiend over iets wat helemaal niet boeiend is?'

Boeiende kwestie. Vindt dit weerklank?

Bas van Kleef

Meer over