Blauwzuurgas speelt rol bij intense stervorming

Nederlandse, Britse en Duitse astronomen hebben met behulp van de James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) op Mauna Kea, Hawaii, ontdekt dat er in de...

Nederlandse, Britse en Duitse astronomen hebben met behulp van de James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) op Mauna Kea, Hawaii, ontdekt dat er in de kernen van ver verwijderde, energierijke sterrenstelsels blauwzuurgas voorkomt. Het giftige gas (met de chemische formule HCN) bevindt zich vooral in de allerdichtste delen van de interstellaire materie, waar de stervormingsactiviteit het heftigst is. Met de JCMT is (onder andere door Paul van der Werf van de Leidse Sterrewacht) gedetailleerd spectroscopisch onderzoek verricht aan zogeheten ULIRG's (Ultra-Luminous InfraRed Galaxies) - sterrenstelsels die zeer veel infrarode straling uitzenden, doordat de energie van geboortegolven van nieuwe sterren wordt omgezet in infraroodstraling dankzij absorptie van interstellair stof. Uit de spectroscopische metingen, verricht met de nieuwe, gevoelige HARP-spectrograaf, blijkt ook de aanwezigheid van grote hoeveelheden koolomonoxide en geïoniseerd HCO. Veel moleculen laten een spectroscopische vingerafdruk achter in het submillimeterdeel van het elektromagnetisch spectrum, waar de JCMT waarnemingen verricht.

Meer over