Bizon terug in duinen bij Zandvoort

Volgend jaar maakt de bizon zijn rentree in de Nederlandse natuur. In het Kraansvlak, een afgesloten duingebied net ten noorden van Zandvoort, zullen PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en de stichting ARK een kuddetje van zes of zeven dieren uitzetten....

Van onze medewerker Rik Nijland

De Europese bizon of wisent – iets hoger en slanker dan zijn Amerikaanse tegenhanger – is de enige nog echt wilde Europese rundersoort, in tegenstelling tot de wild ogende, maar gedomesticeerde koeien die momenteel in tal van natuurgebieden worden ingezet. De wisent is bij zijn menukeus wat meer gericht op takken, knoppen en bladeren van bomen en struiken.

Dat komt hem in de duinen van pas. De wisentkudde, die naar verwachting zal uitgroeien tot maximaal vijftien dieren, moet meehelpen het dichtgroeien van het duingebied met struiken en duinriet tegen te gaan. PWN en ARK beschouwen de introductie als een experiment, vertelt Leon Terlouw van PWN.

‘Hopelijk kan dit project dienen als bruggenhoofd voor toekomstige herintroductie in grote natuurgebieden. Hier kunnen we ervaring opdoen met de invloed die de wisent heeft op de vegetatie en de fauna. In een latere fase kijken we of het mogelijk is om excursies in het terrein te organiseren. Dan kunnen we zien hoe de dieren daarop reageren.’ Nog dit jaar wordt het hek om het 200 hectare grote terrein verhoogd en van schrikdraad voorzien.

Tot in de eerste eeuwen van de jaartelling leefden er in heel Europa wisenten, maar in Nederland zijn nooit directe bewijzen gevonden van wisentbewoning. Toch gaan veel biologen er vanuit dat het dier Nederland niet links liet liggen, en daarom moet worden beschouwd als inheemse soort.

Hein van Grouw van Naturalis in Leiden heeft bedenkingen. ‘Als er niets is gevonden, hoort hij hier niet thuis. Dan zou ik hem persoonlijk ook niet uitzetten. Laten we het maar gewoon bij Schotse hooglanders houden.’

Kudde wisenten in Eriksberg, Zweden. ((LEO LINNARZ / ARK)) Beeld
Kudde wisenten in Eriksberg, Zweden. ((LEO LINNARZ / ARK))
Meer over