BEDRIJFSRESULTATEN

ICI, het Britse chemieconcern, heeft in het derde kwartaal zijn winst voor belastingen en bijzondere posten iets zien stijgen, van 131 tot 132 miljoen pond (433 miljoen gulden)....

Worden in het bovengenoemde resultaat de bijzonder posten meegenomen, dan explodeerde de winst van 125 miljoen tot 611 miljoen pond. Volgens ICI komt dat voor ongeveer de helft door de overneming van de vier chemiebedrijven van Unilever. Het concern kocht die bedrijven in juli voor omgerekend 15 miljard gulden. De kwartaalomzet groeide van 2,67 miljard tot 3,29 miljard pond.

ICI-topman Ronnie Hampel verklaarde in het derde kwartaal druk in de weer te zijn geweest op de financiële markten om de rentelasten die met de overneming zijn gemoeid, te verkleinen. Hij verwacht de herfinanciering van de kosten van de aankoop in het vierde kwartaal rond te krijgen.

Hampel bestempelde 1997 als een jaar van duidelijke veranderingen. Met de van Unilever overgenomen speciale chemicaliën en het afstoten van enkele activiteiten is ICI duidelijk minder gevoelig geworden voor de cyclische bewegingen in de chemiesector.

Meer over