Astronautenpoep als brandstof

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft het bedrijfje Advanced Fuel Research in Connecticut opdracht gegeven een chemisch proces te ontwikkelen waarmee de ontlasting van astronauten kan worden omgezet in nuttige energie....

Wanneer organische stoffen worden verbrand met zuurstof levert dat slechts onbruikbaar kooldioxidegas en water op. Zonder zuurstof worden bij de verbranding grote organische moleculen bij ongeveer 350 graden celsius afgebroken tot kleinere, vloeibare verbindingen. Bij een temperatuur van meer dan 650 graden vormen zich gasvormige stoffen.

De verbindingen die bij pyrolyse vrijkomen, zijn vervolgens als brandstof te gebruiken, aldus een bericht in New Scientist van 15 september. Het Amerikaanse bedrijfje denkt dat pyrolyseprocessen zijn te gebruiken in nederzettingen op de maan of op Mars.

Meer over